Markkinatutkimus ja sen menetelmät

Projektissamme on työstetty markkinatutkimusta yritykselle Forlex Partners syyslukukauden ajan. Tähän on liittynyt monia eri työskentelyvaiheita, kuten kilpailija-analyysi hyödyntäen benchmarking-menetelmiä. Markkinatutkimus itsessään on toteutettu verkkokyselynä Microsoft Forms-työkalua hyödyntäen. 

Markkinatutkimuksessa on kyse prosessista, jossa pyritään ymmärtämään vallitsevia markkinoita, markkinoiden suuruutta ja niihin vaikuttavia tekijöitä, kuten kysynnän ja tarjonnan lakia. Siinä pyritään myös saamaan tietoa kilpailusta sekä mahdollisista tulevaisuudennäkymistä liittyen asiakkuuksiin. Tätä ei tule sekoittaa markkinointitutkimukseen, jossa pyritään kehittämään yrityksen markkinointia.

Benchmarkingissa määritellään kohde, mitä sitten lähdetään vertailemaan. Tarkoituksena on verrata yrityksen toimintaa muihin yrityksiin niin, että yritys löytää kehityskohteet. Benchmarking auttaa yritystä hahmottamaan, mitä yrityksen pitäisi tehdä toisin. Benchmarking auttaa yritystä kehittämään liiketoimintaansa.

Nykytila-analyysillä yritys pystyy näkemään, miten oma näkemys yrityksestä eroaa todelliseen nykytilanteeseen markkinoilla. Analyysi kertoo, mitä yrityksen kannattaa lähteä kehittämään ja millä keinoin sitä voisi tehdä. Tämä antaa tietynlaisen pohjan yrityksen muutokselle ja auttaa lisäämään yrityksen tuottavuutta ja kannattavuutta. Nykytila-analyysin tekemistä auttaa SWOT-analyysi (strengths, weaknesses, opportunities, threats), jolla selvitetään yrityksen nykyiset vahvuudet ja heikkoudet sekä tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat kehitykselle.

Namespotting – tarinoita päihteistä ja luovuudesta

“Kolme grammaa hassista on päiväannoksein”. Niinpä niin. Kyllä me tiedämme minkälainen cocktail tulee, kun sekoitetaan luovuuden paloa etsivä, voimakkaasti tunteva, elämänjanoinen nuori rokkistara ja päihteet.

Lue lisää Namespotting – tarinoita päihteistä ja luovuudesta

Modern-day slavery

Human trafficking is a global problem. Every country in the world is affected by it, whether as a country of origin, transit, or destination and it is for a range of exploitative purposes, not just sexual exploitation. (United Nations 2020)

Lue lisää Modern-day slavery

Gender Equality: Violence Against Women

Gender equality, according to the European Institute for Gender Equality (2020) means equal rights, opportunities and responsibilities for men and women. So the human rights, opportunities and responsibilities should be the same, whether they’re born male or female. Gender equality, and empowering all women and girls, is one of United Nations’ Sustainable Development Goals. It’s part of their 2030 Agenda, a plan of action for sustainable development. It’s an important goal, because in addition to being a fundamental human right gender equality is necessary for a peaceful, wealthy and sustainable world (Gender equality 2020). The United Nations (UN) have multiple individual targets to achieving gender equality. In this blog post I will be concentrating on their target to eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation.

Lue lisää Gender Equality: Violence Against Women

No justice, no peace

The goal number 16 of sustainable development is peace, justice and strong institution: 

‘’Goal 16 of the Sustainable Development Goals is dedicated to the promotion of peaceful and inclusive societies for sustainable development, the provision of access to justice for all, and building effective, accountable institutions at all levels.’’ ( 2018, 1)

PEACE means living free, without having to worry for your life or about war. Being able to be yourself without fear. 

JUSTICE is righteousness. It means that we all should have the same rights no matter religion, race, sex, sexual orientation et.

INSTITUTION is a social structure, which influences people’s behavior. Strong institution is righteous and peaceful.

Lue lisää No justice, no peace

Clean water and sanitation

In this blog my goal is to open up the subject clean water and sanitation in our world. I have chosen this topic because it is extremely important to all of us and something, we should all be entitled to, no matter where in the world we live. While substantial progress has been made in increasing access to clean drinking water and sanitation, unfortunately billions of people, mostly in rural areas, still lack these basic services. Worldwide, one in three people do not have access to safe drinking water, two out of five people do not have a basic hand-washing facility with soap and water, and more than 673 million people still practice open defecation.

Goal 6: Clean Water and Sanitation | The Global Goals
Lue lisää Clean water and sanitation

Recycling Crisis – Global Issue

The world´s largest consumer of discarded plastics, China passed legislation banning almost all waste imports. In 2017 many western countries sent most of their plastic waste to China and Hong Kong. Now, that there is no option to do so, more countries and municipalities are burning or landfilling plastic and creating a serious global warming risk. Finding a solution to place or dispose tons of waste will require both diplomatic and legal action as well as efforts to prevent the untenable increase in plastic waste generation. (Collins 2019). It is now really important to start thinking about sustainable recycling methods locally. It is no longer possible to take waste elsewhere for others to take care of.

Image: https://cdn.incleanmag.com.au/wp-content/uploads/2019/03/31123838/iStock-502422048-780×520.jpg
Lue lisää Recycling Crisis – Global Issue