Mitä tehdä jos jäät asunnottomaksi?

Vaikka kuka tahansa voi jäädä asunnottomaksi, riski on suurempi pienituloisilla, maahanmuuttajanaisilla sekä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivillä. Tavallisia syitä asunnon menetykseen on erilaiset kriisit esimerkiksi avo- tai avioero, työttömäksi jääminen tai sairastuminen. (Vva ry)

Lue lisää Mitä tehdä jos jäät asunnottomaksi?

Asunnottomuus voi tappaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löytyy tiedote nimeltä Asunnottomuus nostaa kuolemanriskin viisinkertaiseksi. Miten voi olla mahdollista, että Suomessa on ryhmä ihmisiä joiden riski kuolla on viisi kertaa suurempi kuin verrokki ryhmän? Tämä fakta on pysäyttävä. Tämän ei pitäisi olla totta.

Lue lisää Asunnottomuus voi tappaa

Loputonta selviytymistä asunnottomana

Ulkona asumisessa on haasteellista se, että ihminen ei koskaan voi tietää tuleeko hän nukkuessaan pahoinpidellyksi tai ryöstetyksi. Puistonpenkillä nukkuminen on asunnottoman arkea, mutta joskus rappu tai kellari tarjoavat hetkellisen suojan. Jatkuvuus ja pysyvyys yöllisestä majapaikasta jäävät kuitenkin puuttumaan. Monesti myös unen pituus jää vuorokaudessa vähäiseksi, joka vaikuttaa ihmisen vireystilaan sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen.

Lue lisää Loputonta selviytymistä asunnottomana

Naisten asunnottomuus nousussa

Ensi- ja turvakotien liiton tiedotteessa ilmenee, että asunnottomien määrä on Suomessa kääntynyt laskuun, mutta asunnottomien naisten osuus on kasvanut. Vuonna 2018 asunnottomia naisia oli noin 23% ja yhä useammat heistä ovat nuoria, moniongelmaisia ja äitejä.

Lue lisää Naisten asunnottomuus nousussa

Suomesta ensimmäinen maa ilman asunnottomuutta?

Tällä hetkellä Suomessa asunnottomia on noin 7 000, joista onneksi suurin osa asuu tilapäisesti sukulaisilla tai ystävillä. Kahdeksankymmentäluvulla samainen luku oli jopa noin 20 000. Suomessa asunnottomuus on siis menossa oikeaan suuntaan. Euroopan asunnottomuustoimijoiden mukaan Suomi on Euroopan ainoa maa, jossa asunnottomuus on laskussa. Tästä hyvästä laskusta huolimatta toiminnan on jatkuttava, sillä jokainen asunnoton on liikaa.

Lue lisää Suomesta ensimmäinen maa ilman asunnottomuutta?