MDFT-menetelmä – lupaava hoitomuoto nuorten rikos- ja päihdekierteen katkaisemiseksi

Monet nuoret ovat haastavissa elämäntilanteissa. Tärkeää heidän kanssaan työskennellessä on lisätä toivoa tulevasta ja tuoda valoisia tulevaisuudennäkymiä tarjolle. (Kuva: pixabay.com)

Perhetyö tukena haastavissa elämäntilanteissa. Perhetyö on työntekijän ammatillista ja tavoitteellista työskentelyä perheen tukemiseksi erilaisissa elämäntilanteissa. Perhetyöllä on erityinen tavoite: se pyrkii tukemaan perhettä muutoksessa. Tukeminen tapahtuu toimien joustaen perheen tarpeista käsin ja niihin vastaten. Se voi näyttäytyä asiakasperheiden epävirallisena tukemisena, tai laajempana puuttumisena perheiden elämään erilaisten “interventioiden” eli väliintulojen avulla. Perhetyön palvelulla voidaan tarkoittaa lastensuojelullista, perheterapeuttista tai ennaltaehkäisevää palvelua. Perhetyö on myös lähestymistapa ja työmenetelmä, joka voi näyttäytyä monimuotoisena hoitotyönä yhteiskunnan eri sektoreilla. Sosiaalialan työntekijän tulee usein ottaa puheeksi asiakastilanteissa lasten ja perheen hyvinvointi. Varhainen tuki ja ennaltaehkäisy ovat perhetyön keskeisiä toiminta-ajatuksia.  

Lue lisää MDFT-menetelmä – lupaava hoitomuoto nuorten rikos- ja päihdekierteen katkaisemiseksi

Esittelyssä Rantalaisen etätyöopas – Etätyöskentelyn digikäytänteiden kehittäminen

Laurea-ammattikorkeakoulu ja taloushallinnon avainkumppaniyhtiömme Rantalainen toteuttivat tänä keväänä projektin, jossa tutkittiin ja ideoitiin parhaita käytäntöjä innostavaan etätyöskentelyyn. Projektin tuloksena syntynyt etätyön parhaiden käytänteiden opaskirja on vihdoin valmis, alla katsaus oppaan sisältöön.

Rantalainen on yksi Suomen suurimmista tilitoimistoista, jonka yli 800 ammattilaisen joukko on siirtynyt lähes kokonaisuudessaan etätöihin. Laurean projektitiimi toteutti joukon haastatteluja ja työpajan, joilla etätyön oppaasta saatiin juuri Rantalaiselle räätälöity, ajankohtaisiin kysymyksiin tarttuva apu. Oppaassa käsitellään etätyön sujuvoittamista, yhteisöllisyyttä, palaverikäytänteitä, etätyöntekijän tukemista, haastavia tilanteita, pelisääntöjen laatimista, itsensä johtamista ja uusien käytänteiden sujuvaa oppimista.

Alla muutama sivu oppaasta!
Suurempi näkymä kuvaa klikkaamalla

Lue lisää Esittelyssä Rantalaisen etätyöopas – Etätyöskentelyn digikäytänteiden kehittäminen

InnoVilla 2021: InnoVilla tunnetuksi!

Projektin aikana projektitiimi teki yhteistyötä kahden lukion kanssa.   

Riihimäen lukion toimeksianto oli pyyntö selvittää osuuskunnan perustamista. Osuuskunnan tehtäväksi suunniteltiin mm. tapahtumien järjestämistä. Tiimi selvitti osuuskuntiin liittyviä muodollisuuksia, juridiikkaa, käytännön toimenpiteitä sekä lukioita, joilla oli jo kokemusta osuuskuntatoiminnasta. Osuuskunta liittyisi Nuori yrittäjä -toimintaan ja Kolmas Tulevaisuus –hankkeeseen, tämä jälkimmäinen on EU-rahoitteinen työelämätaitohanke jossa on mukana yhteensä 8 lukiota.   

Lue lisää InnoVilla 2021: InnoVilla tunnetuksi!

Hitsausta vaille valmis

Kirjoitimme viimeksi siitä, kuinka projektimme yrityksen tunnettavuuden ja markkinointiviestinnän kehittäminen B2B-asiakkaille on alkanut. Toimeksiantajamme Elektrorakenne Oy on automaatioon ja hitsaukseen erikoistunut täyden palvelun konepaja. Tätä kirjoittaessa on vielä jäljellä pari päivää ennen tulosten esittelyä ja vielä riittää vähän hiomista. Kylläpä aika on kulunut nopeasti projektin parissa. Meillä on ollut todella mielenkiintoinen projekti ja olemme osanneet tiimin kanssa puhaltaa yhteen hiileen saadaksemme mahdollisimman laadukas markkinointiviestintäsuunnitelma toimeksiantajalle.

Lue lisää Hitsausta vaille valmis

Lasten ja nuorten sosiaalityön mahdollisuudet digityökaluilla

Olemme keväällä 2021 aloittaneet Laureassa projektin avainasiakkaamme Nemova Oy:n kanssa liittyen sosiaalityöhön. Laureasta kokosimme eri kampuksilta aktiivisen viiden henkilön liiketalouden opiskelijaprojektiryhmän vastaamaan tähän mielenkiintoisen projektiin. Projektissa keskitymme merkitykselliseen asiaan eli lasten- ja nuorten sosiaalityön kokonaisvaltaiseen hoitamiseen. Yhteistyöyrityksemme Nemova Oy on lasten- ja nuorten sosiaalityön ammattilainen jo vuodesta 2016 ja he ovat työntekijöidensä omistava yritys. Heidän kanssaan meillä on kunnia tutkia uusia mahdollisuuksia tällä oikeasti merkittävällä alalla.

Lue lisää Lasten ja nuorten sosiaalityön mahdollisuudet digityökaluilla

Kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan – DigiIn-projekti, tulokset ja kehitysehdotukset

Analysoituamme saamiamme tuloksia, lähdimme kehittämään niiden pohjalta kehitysideoita sekä täysin uusia ideoita digitaalisten palveluiden kattavuuden lisäämiseksi kohderyhmämme, eli digisyrjäytyneiden ikäihmisten kohdalla. Pyrimme myös kehitysideoissamme huomioimaan sen, että mikäli ideoimiamme muutoksia ja palveluita lähdetään toteuttamaan, niiden toteuttamiseksi ei välttämättä ole kovin suuria resursseja käytössä. Tästä johtuen ehdotuksemme ovat rakennettu vapaaehtoistoiminnan, siviilipalvelusta suorittavien sekä opiskelijoiden kautta.

Lue lisää Kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan – DigiIn-projekti, tulokset ja kehitysehdotukset

Blogin esittely – Perhetyön työkalupakki

Kuvittele mielessäsi työkalupakki, joka sisältää erilaisia perhetyöhön soveltuvia menetelmiä, työvälineitä ja toimintatapoja. Työkalupakista voisi löytyä keinoja jatkossakin niin opintojen aikana kuin perhetyöntekijänä toimiessa.” Tällä saatetekstillä tänä keväänä Tikkurilan Laureassa toteutetun Perhetyön-opintojaksoon osallistuneet opiskelijat lähtivät tutkimaan erilaisia perhetyössä käytettäviä menetelmiä. Tietoa opiskelijat keräsivät muiden muassa kentällä toimivia perhetyöntekijöitä haastatellen. Löydöksiään opiskelijat kokoavat nyt tämän yhteisen blogimme postauksissa! Tervetuloa kurkkaamaan perhetyön työkalupakkiin!

Työnteon ilon salaisuus on erinomaisuus

On aika kirjoittaa tämän projektitiimin viimeinen yhteinen blogipostaus. Olemme tämän kevään tehneet yhteistyötä Saloton Oy:n toimitusjohtajan Lasse Aaltosen kanssa (www.saloton.fi). Projekti tarkoituksena oli kehittää Saloton Oy:n markkinointia yksityis- ja yritysasiakkaille. Tämä konkretisoitui markkinointisuunnitelman teoksi, jonka pohjatyötä tiimi tuki tekemällä lähtökohta-analyysejä ja pohtimalla Saloton Oy:n nykytilaa. Haastattelimme myös Lasse Aaltosta tarpeen mukaan. 

Lue lisää Työnteon ilon salaisuus on erinomaisuus

Projektin loppu lähenee

Projektimme alkaa kääntymään kohti loppusuoraa ja kesä häämöttää kulman takana. Tiimimme on tehnyt älyttömän hyvää työtä ja työtahtimme on ollut kova. Olemme saaneet paljon aikaiseksi – toisen tietoperustan- ja osaamisennäytön, kassavirta- ja kannattavuuslaskelmia ja loppuraportti on työn alla. Tiimityö on sujunut hienosti ja hauskaa on edelleen ollut.

Lue lisää Projektin loppu lähenee