Perhetyön työkalupakki

Motivoiva haastattelu (nk. lyhyt terapia)

Vantaalla perheohjaajana toimivan sosionomin haastattelun innoittamana perehdyimme laajasti sosiaalialalle soveltuvaan menetelmään, Motivoivaan haastatteluun. Menetelmä on lanseerattu alun perin 1983 päihdetyön apuvälineeksi, mutta nykyään päihdetyön lisäksi 2-3 päivän koulutusta järjestetään myös paljon lastenkodin työntekijöille. Menetelmän käyttö sopii siis mainiosti perhetyöhön, niinkuin oikeastaan mihin tahansa asiakaskohtaamiseen. Haastateltava korosti, kuinka edesauttavaa on, jos asiakas saadaan keskustelun avulla itse oivaltamaan ongelmat, niiden syyt ja jopa …

Motivoiva haastattelu (nk. lyhyt terapia) Lue lisää »

Vanhemmuuden itsesäätely

Aiheesta voisi kirjoittaa vaikka kuinka paljon sekä perehtyä niin lapsen itsesäätelytaitoihin kuin vanhemmankin. Päädyimme kuitenkin rajaamaan tämän vanhemmuuden itsesäätelyyn, koska se luo vahvan perustan myös lapsen tunnetaitojen harjoitteluun ja arjen tilanteista selviytymiseen. Itsesäätelytaidot ovat myös elämänmittaista oppimista, koskaan ei välttämättä tule valmiiksi ja sen vuoksi keinot sopivat monen ikäiselle ihmiselle, perheelle ja jopa parisuhteeseen. 

Vanhemmuuden roolikartta – perheen arjen ja kasvatushaasteiden tueksi

Tämän päivän vanhemmat kamppailevat usein perheen arjen haasteiden ja hankalien kasvatuskysymysten kanssa. Erilaisten ympäristön asettamien ristipaineiden ja odotusten alla he kyselevät itseltään: Minkälainen vanhempi/huoltaja minä olen? Minkälainen haluaisin olla?  Riitänkö tällaisena, kun olen?  Millainen on minun äitiyteni/isyyteni/huoltajuuteni?   Löytävätkö huoltajat vastauksia näihin paikoin, jopa arkoihinkin kysymyksiinsä? Ja miten vastauksien löytymistä voisi mahdollisesti helpottaa. Tätä lähdimme selvittelemään haastattelemalla Vantaalla …

Vanhemmuuden roolikartta – perheen arjen ja kasvatushaasteiden tueksi Lue lisää »

Perhetyön halpa ja monikäyttöinen apuri

Olemme kaksi viimeisen vuoden sosionomiopiskelijaa Laureasta ja tämänhetkinen kurssi mitä käymme, käsittelee perhetyötä. Haastattelimme etänä matalankynnyksen parissa työskenteleviä perhetyöntekijöitä. Kyselimme heiltä heidän työnkuvastaan ja mahdollisista suosikki menetelmistä mitä he käyttävät työssään. Tuli nopeasti ilmi, että vahvuuskortit ovat yksi menetelmä mitä he käyttävät paljon. Heidän mielestään jokaisen perhetyöstä kiinnostuneen henkilön kannattaisi tutustua näihin kortteihin. Mitä ovat siis vahvuuskortit? Tässä blogissa aiomme avaa tätä tietoa teille lisää. 

MDFT-menetelmä – lupaava hoitomuoto nuorten rikos- ja päihdekierteen katkaisemiseksi

Perhetyö tukena haastavissa elämäntilanteissa. Perhetyö on työntekijän ammatillista ja tavoitteellista työskentelyä perheen tukemiseksi erilaisissa elämäntilanteissa. Perhetyöllä on erityinen tavoite: se pyrkii tukemaan perhettä muutoksessa. Tukeminen tapahtuu toimien joustaen perheen tarpeista käsin ja niihin vastaten. Se voi näyttäytyä asiakasperheiden epävirallisena tukemisena, tai laajempana puuttumisena perheiden elämään erilaisten “interventioiden” eli väliintulojen avulla. Perhetyön palvelulla voidaan tarkoittaa lastensuojelullista, perheterapeuttista …

MDFT-menetelmä – lupaava hoitomuoto nuorten rikos- ja päihdekierteen katkaisemiseksi Lue lisää »

Blogin esittely – Perhetyön työkalupakki

Kuvittele mielessäsi työkalupakki, joka sisältää erilaisia perhetyöhön soveltuvia menetelmiä, työvälineitä ja toimintatapoja. Työkalupakista voisi löytyä keinoja jatkossakin niin opintojen aikana kuin perhetyöntekijänä toimiessa.” Tällä saatetekstillä tänä keväänä Tikkurilan Laureassa toteutetun Perhetyön-opintojaksoon osallistuneet opiskelijat lähtivät tutkimaan erilaisia perhetyössä käytettäviä menetelmiä. Tietoa opiskelijat keräsivät muiden muassa kentällä toimivia perhetyöntekijöitä haastatellen. Löydöksiään opiskelijat kokoavat nyt tämän yhteisen blogimme …

Blogin esittely – Perhetyön työkalupakki Lue lisää »