Restonomikoulutuksen opetussuunnitelman kehitystyö, osa 1

Kuva 1. Päivän työskentelyä

Syksyinen maanantai-iltapäivä toi yhteen (virtuaalisesti, luonnollisesti) Palveuelämystiimin, joka Leppävaaran kampuksella kouluttaa tulevaisuuden palveluelämysten kehittäjiä. Alkaneen lukuvuoden aikana työn ohella tiimillä on tärkeä tehtävä – suomenkielisen opetussuunnitelman uudistaminen. Tunnelin päässä siintää maaliskuu 2022, jolloin opetussuunnitelman tulee olla valmiinaa. Ensimmäiset opiskelijat aloittavat uuden opetussuunnitelman mukaiset opinnot tammikuussa 2023. Nyt tehtävä työ koskettaa kaikkia suomenkielisissä restonomiohjelmissa opiskelevia opiskelijoita, niin päivä- kuin monimuotototeutuksen osalta. Kyseessä on siis ISO ja merkittävä työ.

Lue lisää Restonomikoulutuksen opetussuunnitelman kehitystyö, osa 1

Laatu kampuksen arjessa – Miten pandemia vaikutti restonomiopintoihin?

Laurea-ammattikorkeakoulun restonomikoulutus on aina ollut hyvin työelämälähtöistä ja siihen on olennaisena osana kuulunut käytännönläheinen ohjaaminen, jolla varmistetaan alalla tarvittavan tiedon sekä osaamisen integrointi valmistumisen jälkeiseen työelämään. Tätä pystytään toteuttamaan niin opintojaksoilla kuin erilaisten yhteistyökumppaniprojektien kautta. Opetuksessa pyritään siihen, että teoreettisen tietopohjan lisäksi restonomiopiskelija saa oikean kuvan käytännön työympäristöistä. Restonomiopiskelijalla on paremmat mahdollisuudet valmistumisen jälkeen työllistyä, kun hän verkostoituu aktiivisesti työelämän vaikuttajien ja ammattilaisten kanssa jo opiskeluiden aikana. Näin restonomiopiskelija saa oikean kuvan alansa työstä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Lue lisää Laatu kampuksen arjessa – Miten pandemia vaikutti restonomiopintoihin?