OPS-työskentely jatkui… Unelmien parissa

Toinen kehitysiltapäivämme alkoi ajatuksia herättelevällä vierailulla, meillä oli ilo ja kunnia saada koulutuksen, ajattelun ja elämysten puolestapuhuja sekä kehittäjä, kirjailija Saku Tuominen vieraaksemme. Terävä inspiraatiopuheenvuoro toi esiin monia näkökulmia, jotka herättivät mullistamaan ajatteluamme. Miten kehitymme, miten kehitämme, mitä epävarmuus mahdollistaa… Aiheita, joiden parissa olemme uutta luomassa.

Inspiraatiopuheenvuoron jälkeen jatkettiin työskentelyä palvelumuotoilija Emilia Risun fasilitoimana Disney-mallin mukaisesti. Robert Diltsin 90-luvulla kehittämä Disney’s Creative Strategy -menetelmä on työkalu luovaan mutta rakenteelliseen ajatteluun. Walt Disney oli lahjakas tunnistamaan luovia ideoita ja pystyi muuntamaan ne todellisiksi. Tähän perustuen Dilts kehitti menetelmän, jonka avulla ajattelun kulkua ohjataan kolmivaiheisesti; ensiksi unelmoidaan (the dreamer), sitten mietitään millä keinoilla unelmiin päästään (the realist) ja lopuksi arvioidaan, mitä esteitä edessä saattaa olla ja miten ne ylitetään (the critic).

Kuva 1. Disney-mallin osat

Kolme vaihetta edustavat jokainen erilaista ajattelutapaa:

1. The Dreamer/Unelmoija

Antaa tiimille mahdollisuuden jakaa unelmia ilman rajoituksia tai kritiikkiä, joka auttaa luomaan luovia ideoita ja ratkaisuja.

Unelmointi vaiheessa voitte vastata kysymyksiin, kuten: Mikä on unelmamme – mitä haluamme yhdessä saavuttaa? Mitkä asiat ovat nykyistä paremmin? Miltä tiiminjäseneltä tuntuu unelmatilanteessa? Miltä idea tai ratkaisu unelmatilanteessa näyttää?2. Unelmointia työpajassa

Työskentely Zoomin break out -huoneissa sujui sutjakasti. Käsiteltävänä oli mm. kysymyksiä: Miltä näyttäisi unelmien maailma – ilman minkäänlaisia rajoitteita? Vastauksissa visioitiin tilannetta, jossa mm. opintojen rakenne olisi joustava, opiskelijat voisivat viettää laajemmin pidempiä jaksoja ulkomailla, koulutuksemme olisi kansainvälisesti haluttu, mukana olisi glamouria ja käytössämme olisi rajattomat resurssit. Samalla kun muokkaamme opetussuunnitelmaa, olemme suurien kysymysten äärellä. Tavoiteasetanta on merkityksellistä ja tässä työssä yksi merkityksellinen näkökulma on se, miten vastaamme niin opiskelijoiden kuin alamme toimijoiden vaatimuksiin tulevaisuudessakin. Samalla olemme kokonaisuudessaan osaltamme ratkaisemassa ”pientä” haastetta – alamme vetovoimaisuutta

2. The Realist/Realisti

  • Unelmoinnin jälkeen pureudutaan realismiin ja tiimi lähtee miettimään, miten unelmat saavutetaan. Tässä vaiheessa kuvitteelliset ideat muunnetaan logiikan avulla keinoiksi ja toimintasuunnitelmaksi. Realisti -vaiheessa ajatusten tulee olla rakentavia, kritiikki jätetään myöhempään vaiheeseen.
  • Realisti vaiheessa voitte vastata kysymyksiin, kuten: Kuinka idea tai ratkaisu käytännössä toteutetaan? Millaisia työkaluja unelman toteuttamiseen tarvitaan? Millaiselta idean tai ratkaisun toimintasuunnitelma näyttää? Kuinka ideaa tai ratkaisua voidaan arvioida?

3. The Critic/Kriitikko

  • Kun unelmat ovat realismin avulla muutettu toteuttamiskelpoisiksi suunnitelmiksi, voi tiimin ajatukset siirtää kriittisyyteen; mitkä voivat olla esteitä ideoiden toteuttamisessa, ja miten ne voidaan ylittää. Tässä vaiheessa on tarkoitus antaa rakentavaa kritiikkiä, jotta ideoiden heikkoudet löydetään, ja samalla niiden ympärillä liittyvät haasteet voidaan ratkaista.
  • Kriitikko vaiheessa voitte vastata kysymyksiin, kuten: Mikä ideassa tai ratkaisussa voi olla vikana? Mitkä ovat idean tai suunnitelman heikkoudet? Puuttuuko ideasta tai suunnitelmasta jotain? Voiko ideaa tai ratkaisua soveltaa käytäntöön?

Näiden vaiheiden avulla tiimi saavuttaa yhteiskehittäen luovia ideoita, joilla on valmis toimintasuunnitelma ideoiden toteuttamiseksi. Menetelmä tarjoaa mahdollisuuden kehittämisprosessin aikana ideoiden tarkasteluun monesta erinäkökulmasta, kun samalla tiimi jatkojalostaa rakentavasti ideoita ja ratkaisuja toteuttamiskelpoisiksi keinoiksi. Syksyn 2021 aikana saavutettuja tuloksia jatkokäsitellään keväällä 2022 intensiivityöryhmissä.Restonomikoulutuksen opetussuunnitelman kehitystyö, osa 1

Kuva 1. Päivän työskentelyä

Syksyinen maanantai-iltapäivä toi yhteen (virtuaalisesti, luonnollisesti) Palveuelämystiimin, joka Leppävaaran kampuksella kouluttaa tulevaisuuden palveluelämysten kehittäjiä. Alkaneen lukuvuoden aikana työn ohella tiimillä on tärkeä tehtävä – suomenkielisen opetussuunnitelman uudistaminen. Tunnelin päässä siintää maaliskuu 2022, jolloin opetussuunnitelman tulee olla valmiinaa. Ensimmäiset opiskelijat aloittavat uuden opetussuunnitelman mukaiset opinnot tammikuussa 2023. Nyt tehtävä työ koskettaa kaikkia suomenkielisissä restonomiohjelmissa opiskelevia opiskelijoita, niin päivä- kuin monimuotototeutuksen osalta. Kyseessä on siis ISO ja merkittävä työ.

Lue lisää Restonomikoulutuksen opetussuunnitelman kehitystyö, osa 1

Laatu kampuksen arjessa – Miten pandemia vaikutti restonomiopintoihin?

Laurea-ammattikorkeakoulun restonomikoulutus on aina ollut hyvin työelämälähtöistä ja siihen on olennaisena osana kuulunut käytännönläheinen ohjaaminen, jolla varmistetaan alalla tarvittavan tiedon sekä osaamisen integrointi valmistumisen jälkeiseen työelämään. Tätä pystytään toteuttamaan niin opintojaksoilla kuin erilaisten yhteistyökumppaniprojektien kautta. Opetuksessa pyritään siihen, että teoreettisen tietopohjan lisäksi restonomiopiskelija saa oikean kuvan käytännön työympäristöistä. Restonomiopiskelijalla on paremmat mahdollisuudet valmistumisen jälkeen työllistyä, kun hän verkostoituu aktiivisesti työelämän vaikuttajien ja ammattilaisten kanssa jo opiskeluiden aikana. Näin restonomiopiskelija saa oikean kuvan alansa työstä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Lue lisää Laatu kampuksen arjessa – Miten pandemia vaikutti restonomiopintoihin?