Laatu kampuksen arjessa – Miten pandemia vaikutti restonomiopintoihin?

Laurea-ammattikorkeakoulun restonomikoulutus on aina ollut hyvin työelämälähtöistä ja siihen on olennaisena osana kuulunut käytännönläheinen ohjaaminen, jolla varmistetaan alalla tarvittavan tiedon sekä osaamisen integrointi valmistumisen jälkeiseen työelämään. Tätä pystytään toteuttamaan niin opintojaksoilla kuin erilaisten yhteistyökumppaniprojektien kautta. Opetuksessa pyritään siihen, että teoreettisen tietopohjan lisäksi restonomiopiskelija saa oikean kuvan käytännön työympäristöistä. Restonomiopiskelijalla on paremmat mahdollisuudet valmistumisen jälkeen työllistyä, kun hän verkostoituu aktiivisesti työelämän vaikuttajien ja ammattilaisten kanssa jo opiskeluiden aikana. Näin restonomiopiskelija saa oikean kuvan alansa työstä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Lue lisää Laatu kampuksen arjessa – Miten pandemia vaikutti restonomiopintoihin?