Koto Suomessa

Maahanmuuttajat, osallisuus.

Osallisuus Toisen blogikirjoituksen aiheeksi tuli maahanmuuttajien osallisuus. Mitä on osallisuus? Osallisuus on esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemistä. Osallisuutta edistämällä vähennetään myös eriarvoisuutta. Osallistuminen johonkin toimintaan on osa osallisuutta. Esimerkiksi palkkatyö yhteiskunnassamme on yhteisölliseen toimintaan osallistumista. Tämä on tärkeä osallisuuden muoto, koska näin ylläpidetään sosiaalisia kontakteja, turvataan toimeentuloa ja ehkäistään syrjäytymistä. THL:n mukaan vähemmistöryhmät kuten esimerkiksi maahanmuuttajat ovat […]

Maahanmuuttajat, osallisuus. Read More »

Maahanmuutto voi olla kriisi, joka vaikuttaa mielenterveyteen

Yksi tärkeimmistä ihmisen kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttava tekijä on psyykkinen hyvinvointi. Tässä blogi postauksessa käsittelen maahanmuuttajien mielenterveyttä, mitkä asiat voivat vaikuttaa ja miten niitä voitaisiin ennalta ehkäistä. On selvää, että hoitamattomana mielenterveysongelmat voivat haitata sekä vaikeuttaa maahanmuuttajien kotouttamista.

Maahanmuutto voi olla kriisi, joka vaikuttaa mielenterveyteen Read More »

Sopeutuminen

Maahanmuuttajan sopeutuminen uuteen ympäristöön voi olla haastavaa ja monimutkaista. Sillä on merkitystä mistä maasta hän tulee ja minkälaiset ovat hänen taustansa. Tunnen itse maahanmuuttajia ja siksi minulla on ollut loistavan mahdollisuus haastatella taannoin erästä maahanmuuttajaa syvällisemmin. Kyselin hänen kokemuksiaan maahanmuuttoon liittyen ja kuinka hän on sopeutunut uuteen maahan. Haastateltavan mukaan maamme byrokratia ja pitkät maahanmuutto

Sopeutuminen Read More »

Millaista kotoutuminen on

Suomessa on paljon erilaisia palveluita, jotka auttavat maahanmuuttajia sopeutumaan, työllistymään ja oppimaan kieltä. Alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma ja kotoutumiskoulutus ovat esimerkkejä Suomen tarjoamista palveluista. Myös maahanmuuttajien perheenjäsenillä on oikeus näihin palveluihin heidän Suomeen muuttaessa.Suomeen muuttaneilla maahanmuuttajilla on oikeus saada perustietoa Suomesta. Kun maahanmuuttaja saa oleskeluluvan tai rekisteröi oleskeluoikeutensa saa hän heti kirjallista tietoa palveluista, yhteiskunnasta, työelämästä, oikeuksista

Millaista kotoutuminen on Read More »

TERVETULOA! KOTO SUOMESSA- BLOGIN ESITTELY

Olemme viisi ensimmäisen vuoden sosionomi polkuopiskelijaa Tikkurilan Laureasta. Olemme kaikki taustaltamme lähihoitajia ja olemme toimineet laajasti sosiaali- ja terveysalalla. Blogi tekstit keskittyvät maahanmuuttajien kotouttamiseen Suomessa.  Käsittelemme aihetta monipuolisesti ja haluamme, että lukija saa kattavan kokonaisuuden maahanmuuttajien kotouttamisesta.  Aiheina ovat muun muassa lainsäädännöt, sote uudistus, yhdenvertaisuus ja syrjintä.  Toivotamme nautinnollisia luku hetkiä!  Jaana, Felicia, Iris, Pauliina ja Netta

TERVETULOA! KOTO SUOMESSA- BLOGIN ESITTELY Read More »