Turvassa Suomessa?

Turvapaikanhakijan sosiaalipalvelut

Suomesta turvapaikkaa hakevalla henkilöllä on oikeus saada palveluja toimeentulon ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Vastaanottokeskukset järjestävät tarvittavat palvelut vastaanottopalveluina. Vastaanottopalveluihin kuuluvat vastaanotto- tai käyttöraha, majoitus, tulkki- ja käännöspalvelut, työ- ja opintotoiminta sekä välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut.  Lisäksi ateriat voidaan järjestää vastaanottopalveluina (Sosiaali- ja terveysministeriö 2022.)

Turvapaikanhakijan sosiaalipalvelut Read More »

Turvapaikanhakijan terveydenhuoltopalvelut

Turvapaikanhakijan terveydenhuollosta vastaa vastaanottokeskus. Terveydenhuoltopalvelut voidaan toteuttaa vastaanottokeskuksessa tai sen ulkopuolella. Vastaanottokeskuksessa työskentelee terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja, joka ohjaa tarpeen mukaan turvapaikanhakijan lääkärin vastaanotolle. Aikuisella turvapaikanhakijalla on oikeus akuuttiin ja välttämättömään terveydenhuoltoon (Maahanmuuttovirasto 2022.)

Turvapaikanhakijan terveydenhuoltopalvelut Read More »

Turvapaikanhakijoiden terveydenhoito

Turvapaikanhakijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (2019, 261) mukaan kolmasosa Suomeen tulleista aikuisista turvapaikanhakijoista kokee terveytensä keskitasoiseksi tai huonoksi. Nuorista ja alakouluikäisistä turvapaikanhakijoista alle viidesosa kokee terveytensä keskitasoiseksi tai huonoksi. 0-6 –vuotiaiden joka kymmenes vanhempi kokee lapsensa terveyden keskitasoiseksi tai huonoksi.

Turvapaikanhakijoiden terveydenhoito Read More »

Järjestöt auttamassa

”Jokaisella ihmisellä on oikeus hakea turvapaikkaa.” (SPR 2021) Monet ihmisoikeusjärjestöt tarjoavat apua ja tukea maahanmuuttajille sekä turvapaikanhakijoille. Seuraavaksi esittelen muutaman järjestön, joka auttaa niin maahanmuuttajia kuin turvapaikanhakijoitakin. Lukuisat vapaaehtoistyöntekijät tukevat ja mahdollistavat näiden järjestöjen toimintaa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. On tärkeää, ettei kukaan joutuisi olemaan yksin suurien muutoksien ja kriisien keskellä.

Järjestöt auttamassa Read More »

Kriisin keskellä

Ihminen voi juuttua maahanmuuttoprosessin eri vaiheisiin ja tilanne voi kriisiytyä. Pahan olon pitkittyessä kannattaa hakea apua ammattilaiselta. Maahanmuuttoprosessin tuomien muutoksien käsittely ja niihin sopeutuminen on yksilöllistä. Käsittelyyn vaikuttavat muun muassa aiemmat mahdollisesti traumaattiset elämänkokemukset, maahanmuuton syyt, turvapaikan odottamisen pituus ja epävarmuus tulevasta sekä sosiaalinen tuki. (MIELI 2022).

Kriisin keskellä Read More »

Miten turvapaikka haetan.

Tässä minun blogini toisessa osassa jatkan kertomaan siitä, miten turvapaikanhakija voi jäädä vastaanottokeskukseen ja mitä siellä tapahtuu seuraavaksi. Ensinnäkin turvapaikanhakija saapuu Suomeen ja ilmoittaa viranomaisele tai poliisille, että halua hakee turvapaikka. Eli vastaanottokeskukseen turvapaikanhakija voi jäädä sen jälkeen, kun on käynyt poliisilaitoksella ja jättänyt siihen turvapaikkahakemuksen. Poliisilaitoksella otetaan perustiedot ylös, otetaan kuva, sormenjäljet, hakemuksen sekä

Miten turvapaikka haetan. Read More »

Blogin esittely

Moikka Olemme kuuden hengen sosionomi opiskelijoiden ryhmä. Blogissamme käsittelemme turvapaikanhakijoiden haasteita ja mahdollisuuksia Suomessa. Jokainen kirjoittaja kertoo turvapaikkahakijan tilanteesta omasta näkökulmasta, mutta kuitenkin siten, että kokonaisuus on yhtenäinen. Blogimme tavoitteena on antaa konkreettista käsitystä turvapaikanhakijoiden tilanteesta Suomessa.

Blogin esittely Read More »