Ensimmäinen avunhuuto

“Ensimmäinen avunhuuto”- blogia kirjoittelee kolme sosionomin polkuopiskelijaa. Tässä blogissa käsittelemme nuorten tilannetta, sekä lastensuojeluun liittyviä asioita nyky-yhteiskunnassa. Pohdimme koronapandemian vaikutuksia nuorten elämään. Kirjoitamme muun muassa siitä, miten koulujen etäopetus ja harrastusmahdollisuuksien kaventuminen voivat vaikuttaa nuorten elämään ja miten eri tavoin vaikutukset näkyvät hyvinvoivilla ja huonommin voivilla nuorilla. Kerromme osaltaan omien kokemustemme myötä siitä, minkälaiset tapahtumaketjut voivat johtaa ensimmäiseen avunhuutoon lastensuojelun suuntaan. Osalla blogin kirjoittajista on kokemusta lastensuojelun asiakkaiden kanssa työskentelystä. 

Lue lisää Ensimmäinen avunhuuto

Erityislapset ja koulunkäynti korona aikana…

Nyt on ollut paljon esillä lasten ja nuorten koulunkäynti, miltä se näyttäytyy korona aikana. On noussut esille lasten poissaolot koulusta, mitään ei opettajille ilmoiteta, missä nuori on? Nyt on ”helppo” olla sairaslomalla pienenkin flunssan takia, koska korona. 28.2.2021 Iltalehden uutisoinnissa kerrottiin, että yli 4000 nuorta, jotka eivät käy koulua tällä hetkellä. Kukaan ei oikeastaan tiedä kuinka paljon peruskoululaisilla on poissaoloja. Tämä asia nousi esille, kun iltalehti selvitti määrän koronavuoden aikana, mutta selvitystä tehdessä kävi myös ilmi, ettei laajaa tilanne kuvaa ole kenelläkään. Poissaolojen seuranta on hyvin tärkeää, jotta voidaan ajoissa puuttua lapsen mahdolliseen pahoinvointiin. Nyt kouluongelmista kärsivä lapsi saattaa näkyä numeroina vasta oppilashuollossa, jolloin ongelmien ratkaisu voi olla vaikeaa. Johanna Sergejeff sanookin tuossa iltalehden haastattelussa, että korona sekoittaa pakkaa, kun ei tiedetä liittyvätkö poissaolot karanteeneihin, flunssakauteen vai mistä on kyse?

Lue lisää Erityislapset ja koulunkäynti korona aikana…

Kärsivällisyyttä taisteluun koronaa vastaan

Taistelu koronapandemiaa vastaan on kestänyt nyt jo yli vuoden. Olemme eläneet kovien rajoitusten keskellä ja kulkeneet maskit kasvoilla kaikissa tilanteissa, joissa olemme ihmisten kanssa lähikontakteissa. Ilmassa alkaa olla taisteluväsymystä. THL:n suosituksista huolimatta moni päättikin lähteä täältä Uudeltamaalta lappiin viettämään hiihtolomia, vaikka koronatilanne Uudellamaalla on juuri nyt erityisen huono. Kaikilla on toiveissa, että saisimme rokotukset pian ja pandemia olisi näin selätetty. 

Lue lisää Kärsivällisyyttä taisteluun koronaa vastaan

Hyvää sijaishuollon juhlapäivää!

Tänään vietetään sijaishuollon juhlapäivää, joka kantaa nimeä Care Day. Päivän tarkoituksena on juhlistaa sijaishuollossa asuvia tai asuneita lapsia ja nuoria sekä heistä välittäviä henkilöitä. Kyseinen juhlapäivä on Suomessa aika uusi, sillä sitä vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2020.  Kyseinen juhla on ollut kansainvälisesti tunnettu jo aiemmin ja sen alkuperäisenä ideana on ollut nostaa esiin sijoitettujen lasten ja nuorten ääntä ja oikeuksia sekä yhdistää sijaishuoltoon liittyviä henkilöitä keskustelemaan ja jakamaan tietoa sijaishuollosta.  

Lue lisää Hyvää sijaishuollon juhlapäivää!

Läsnäolo sekä irtiotto arjesta

Varhaiskasvatuksen työntekijänä päiväkodissa pandemian alkaessa maaliskuussa 2020 olo oli kysymysmerkin alla, suljetaanko päiväkodit? Miten turvataan lasten kehittyminen etänä? Kun lapsille kuitenkin se leikki ja toisten lasten kohtaaminen on hyvin tärkeää, ainakin 5-vuotiailla.  Suositus oli vain, että jos vanhemmat ovat etätöissä niin olisi hyvä, jos lapset voivat olla myös kotona. Meillä ainakin päiväkodissa kato kävi. Ryhmässäni kun oli normaalisti 16 lasta, paikalle tuli vain 3-6 lasta. Pienet lapset tarvitsevat läsnä olevaa aikuista, päivittäistä selkeää rytmiä ruokailun, ulkoilun sekä levon kannalta. Vanhempien oli kuitenkin hoidettava työt. Miten tämä yhtälö voi edes toimia? Yhteyttä pidettiin puolin ja toisin vanhempien kanssa. Tein lapsille tehtävä nippuja, mutta tarvitsivat kuitenkin aikuisen tukea tehtävien annon kanssa. Tämä toi vanhemmille haasteita mutta myös työntekijöille. Oli kevät, ja lasten varhaiskasvatuksen arvioinnit lähestyivät, havainnoinnit jäivät kevään osalta ja oli haastavaa kirjata, oliko lasten tavoitteet toteutuneet.  Työntekijöitä lomautettiin myös määräajaksi, tämä toi itselle lisä haasteita, kun olisi ollut töitä mitä tehdä. Olen jäänyt pohtimaan tässä, onko lapsille annettu vain tabletti, jotta vanhemmat saavat työt tehtyä?  

Lue lisää Läsnäolo sekä irtiotto arjesta

Lasten suojelu on meidän yhteinen tehtävämme

Kuva: Pixabay

“Lastensuojeluilmoitusten määrä on laskenut poikkeustilan aikana, kun yhteydet tukea tarvitseviin perheisiin ovat heikentyneet. Perheissä ei kuitenkaan tarvita vähemmän apua, vaan enemmän. Pahimmillaan tilanne voi johtaa siihen, ettei perheille pystytä tarjoamaan tukea ajoissa, vaan ongelmat kärjistyvät. Lapsi- ja perhejärjestöt toivovat yhtenäisiä linjauksia perheiden palvelujen järjestämiseksi.”  

Lastensuojelun keskusliitto  20.4.2020 

Lue lisää Lasten suojelu on meidän yhteinen tehtävämme

Etäopetuksen iloja ja ongelmia

Koronapandemian aikana on käyty keskustelua siitä, miten eri tavoin oppilaat suhtautuvat koulujen etäopetukseen. Kun pandemia alkoi keväällä, ja koulut siirtyivät etäopetukseen, saattoi moni oppilas nähdä aluksi tilanteessa paljon hyviäkin puolia. Etäkoulu mahdollisti sen, että sai nukkua hieman pidempään aamuisin ja aloittaa koulupäivänsä yöasu päällä sängyssä. Moni hiljaisempi oppilas kertoi keskittymiskykynsä parantuneen, kun sai tehdä koulutehtäviään kotona hiljaisuuden vallitessa meluisan kouluympäristön sijaan. Koulukiusatuille etäkouluun siirtyminen oli suuri helpotus. Nopeimmille oppijoille etäkoulu vapautti aikaa, koska oma vapaa-aika alkoi heti, kun oli saanut tehtävät tehtyä.  

Lue lisää Etäopetuksen iloja ja ongelmia