Jaksamisen äärirajoilla

Jokaisella perheellä on varmasti omat ongelmansa ja erilaisia haasteita. Kaiken ruusuisen ja sydäntä lämmittävän lisäksi tulee varmasti hetkiä, jolloin etenkin vanhemmat painivat oman jaksamisensa kanssa. Uskon, että oman ajan ottaminen ja rentoutuminen hankaloituu etenkin silloin, kun perheessä on erityislapsi. Lisäksi oman lapsensa erityisyyden huomaaminen ja siihen diagnoosin saaminen on varmasti jokaiselle hankala paikka. Tilanne voi myös olla joskus se, että erityislapsen perheen tuen tarve ei näyttäydy ulospäin viranomaistahoille niin selvästi kuin sille oikeasti tarvetta olisi. 

Lue lisää Jaksamisen äärirajoilla

Pakolaisuus, globaali ilmiö.

Pakolaisuus on sana, mikä tuntuu herättävän tunteita lähes jokaisessa meissä. Osalla nousee pinnalle empaattiset tuntemukset, toisella pelko tai äärimmillään jopa viha. Pakolaisten vastaanottamisesta on kuultu paljon näkemyksiä puolesta ja vastaan, ja tämä on osaltaan jakanut useiden maiden kansalaisten mielipiteitä sekä muokannut sikäläistä yhteiskuntaa. Aina vain globaalimmassa maailmassa muutokset kaukaisimmissakin paikoissa vaikuttavat jollain tavalla meihin jokaiseen. Tässä tekstissä en ota kantaa siihen, miltä lukijasta kuuluisi tuntua, tai mikä on oikea ja mikä väärä tapa ajatella, vaan käyn läpi ajankohtaista pakolaistilannetta maailmalla erilaisten pohtivien kysymysten kautta. Pyrin antamaan globaalin perspektiivin, jonka pohjalta lukija saa itse päättää mitä mieltä on. Odotan, että lukija suhtautuu pohdintaani kriittisesti, mutta toivon, että samalla tavalla tarkastelee omia ennakko-oletuksiaankin samalla tavalla. Tässä maailmassa mikään ei ole mustavalkoista.

Kuva: pixabay
Lue lisää Pakolaisuus, globaali ilmiö.

Maailman onnellisin onneton kansa

”Mitä? Miten muka?” sekä ”No en minä ainakaan erityisen onnellinen ole” olivat yleisiä reaktioita suomalaisilta, kun Suomi sijoittui jälleen kerran maailman onnellisimmaksi valtioksi maailman onnellisuus raportissa. Itse ulkomailla useita vuosia asuneena en taas ihmettele tulosta ollenkaan. Enkä kyllä toisaalta ihmettele ihmisten reaktioitakaan… Johtaahan Suomi Euroopan itsemurhatilastoja, meillä on helvetisti ongelmia mielenterveyden ja yksinäisyyden kanssa sekä yleisesti juro kansallisidentiteetti. Miten näistä palasista rakentuu onnellisuutta? Well let me tell you.

Lue lisää Maailman onnellisin onneton kansa

Onko käytännön asiat mietitty kuntoon?

Vapautus vankilasta häämöttää jo nurkan takana ja paluu uuteen arkeen on tapahtumassa hyvää vauhtia. Rutiinit ovat hyvin keskeinen asia ihmisen elämää ja muutos rutiineihin on aina haastava pala purtavaksi. Vaikka kyseinen muutos tuntuisi kuinka miellyttävältä tahansa, voi se kuitenkin olla tarpeeksi horjuttamaan kenen tahansa elämää. Sopeutuminen vie aina oman aikansa. Mistä ihmeestä tulee siis oikein aloittaa kun kaikki muuttuu kerralla?

Lue lisää Onko käytännön asiat mietitty kuntoon?

Kehitysvammainen lapsi varhaiskasvatuksessa

Puhuttaessa ja mietittäessä kehitysvammaisen lapsen ja hänen perheensä osallistumisesta varhaiskasvatukseen, on hyvä muistaa ja tiedostaa, että heillä on kaikki samat oikeudet varhaiskasvatuksen palveluihin, kuin niin sanotusti terveillä lapsilla. Perheet tarvitsevat todennäköisesti enemmän tukea arkeensa, kuin muut lapsiperheet. Silloin alueen päälliköiden tehtävänä on miettiä heille yhdessä esihenkilöiden kanssa sopiva varhaiskasvatuksen muoto.

Päihteidenkäyttö Suomessa

Alkoholin käyttö

Suomessa päihteidenkäyttö on varsin tavanomaista. Alkoholinkäyttöä ei tarvitse perustella, sillä sen käyttö on juurtunut suomalaiseen kulttuuriin hyvin syvälle. Alkoholin käyttö on niin yleistä, että tipatonta elämäntapaa voi joutua perustelemaan ihmettelijöille kyllästymiseen saakka. Tipaton elämäntapa eli absolutismi on kuitenkin yleistynyt ja yhä useampi nuori ei käytä alkoholia ennen täysi-ikäistymistä. Alkoholin käyttö ja humalahakuinen juominen vähentyi nuorilla aina 2010-luvun alkuvuosille saakka, mutta tämän jälkeen kehityskulku on tasaantunut eikä alkoholinkäyttö ole enää vähentynyt (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019). Vuoteen 2007 saakka Suomessa kasvoi alkoholin kokonaiskulutus ylipäänsä, ja tämän jälkeen kokonaiskulutus on vähentynyt jopa viidenneksellä. Suomen väestöstä kuitenkin jopa puolimiljoonaa asukasta käyttää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottaman Juomatapatutkimuksen mukaan alkoholia yhä niin, että juomisesta koituu kohonnut riski pitkäaikaisille terveyshaitoille. (Hakkarainen & Karjalainen 2021, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021c.)

Lue lisää Päihteidenkäyttö Suomessa

Muurin toisella puolella

Hei! Olemme neljä toisen vuoden sosionomi opiskelijaa Laureasta

Pohdimme yhdessä sopivaa nimeä blogille vapautuvasta vangista ja yksi vaihtoehdoista oli ”Muurin valoisalle puolelle”. Tästä heräsi ryhmän kanssa välittömästi keskustelua siitä, että onko asia todellakin näin. Mieleen tuli kaikki ne haasteet ja esteet, jotka voivat odottaa vankilan muurien toisella puolella.

Lue lisää Muurin toisella puolella

Tervetuloa blogiimme!

Tätä blogia kirjoittaa kolme Laureassa toista vuotta opiskelevaa sosionomiopiskelijaa. Blogin nimi “Kurkusta alas” viittaa päihteiden käyttöön, jota tulemme käsittelemään blogissamme. Päihteiden kirjo on laaja, mutta tässä blogissa keskitymme pääsääntöisesti alkoholiin ja huumeisiin. Syvenymme esimerkiksi Suomalaiseen päihdekulttuuriin, sekä päihdepalveluihin. Lisäksi tulemme kertomaan omista kokemuksistamme blogin edetessä. Jokaisella meistä on kokemusta päihteiden väärinkäytöstä, joten aihe koskettaa meitä henkilökohtaisesti. Peilaamme ajatuksia omiin kokemuksiimme. Toivomme omakohtaisten kokemuksien toimivan vertaistukena sinulle, joka olet mahdollisesti kokenut jotain vastaavaa.

Lue lisää Tervetuloa blogiimme!

Mikä sinusta tulee isona?

Ensimmäisessä blogikirjoituksessa pohdin, kuinka vanhemman työttömyys voi vaikuttaa lapsen omiin urahaaveisiin. Esitän kaksi täysin erilaista näkökulmaa siitä, että vaikka lähtökohdat ovat samankaltaiset, voivat näkemykset omasta tulevaisuudesta olla hyvin erilaiset.

Lue lisää Mikä sinusta tulee isona?

Sisaruus ja autismikirjo

”Senkin vammanen, miks et voi ikinä käyttäytyä normaalisti?”. Jos minut tunsi lapsena, saattoi tämän lauseen kuulla suustani liiankin usein. Tämä lause oli täynnä tietämättömän lapsen ymmärtämättömyyttä ja ahdistusta ja se oli kohdistettu autismikirjon piirteitä omaavalle veljelleni. Vaati useita vuosia ja oma-aloitteista tiedonhakua autismikirjosta, ennen kuin ymmärsin veljeni ainutlaatuisten piirteiden olevan osa häntä ja minun olevan se kenen täytyy muuttua, ei hänen.

Lue lisää Sisaruus ja autismikirjo