Lasunsiruja

Lastensuojelun tehtävät

THL:n lastensuojelun käsikirjan (2021) mukaan lastensuojelulla on kolme perustehtävää: lasten kasvuoloihin vaikuttaminen, vanhempien tukeminen sekä varsinainen lasten suojelutyö. Mahdottoman tärkeitä asioita, joilla on merkittäviä vaikutuksia sekä yksilötasolla että yhteiskunnallisesti. Yleisesti voidaan ajatella, että lastensuojelun tehtävä on nimensä mukaisesti suojella lapsia ja tämä tapahtuu nimenomaan vaikuttamalla kasvuoloihin ja olemalla vanhempien tukena turvallisessa ja hyvässä kasvatuksessa. Jos näistä […]

Lastensuojelun tehtävät Read More »

Mitä on lastensuojelu?

Mitä on lastensuojelu?   Yleisesti ottaen monilla tuntuu olevan lastensuojelun toimintaan, tarkoitukseen ja periaatteisiin liittyen vääriä käsityksiä tai tiedon puutetta. Siksi puramme blogin aluksi hieman sitä, mitä lastensuojelu oikeastaan on. Lastensuojelu lähtee siitä, että kaikki lapset ovat oikeutettuja turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelulaki (417/2007) onkin laadittu turvaamaan juuri näiden oikeuksien toteutumista.

Mitä on lastensuojelu? Read More »

Blogin alku

Olemme neljä toisen vuoden sosionomiopiskelijaa Tikkurilan Laureasta. Lasunsiruja-blogissamme tulemme seuraavien viikkojen aikana kertomaan teille lastensuojeluun liittyvistä teemoista, kuten lastensuojelun tehtävistä, ennaltaehkäisystä ja avo- sekä sijaishuollosta. Meillä kaikilla kirjoittajilla on eri verran kokemusta ja tietämystä lastensuojelusta, joten aloitamme blogimatkamme perusasioiden käsittelyillä ja syvennymme myöhemmin haastavampiin aiheisiin. Tämän vuoksi myös sinun on helppo tulla lisäämään tietämystäsi ja herättelemään keskustelua lastensuojelusta blogimme parissa. 

Blogin alku Read More »