Minkä takia nykynuori haluaa liikkua?

Kuten jo esittelytekstissänikin mainitsin, toimin lasten ja nuorten urheiluvalmentajana. Tämän vuoksi koin luontevaksi tavaksi aloittaa blogin kirjoittamisen itselleni tärkeästä ja tutusta aiheesta.

Aloin pohtia näkökulmaa, jolla lähestyisin aihetta ja hetken internetin ihmeellistä maailmaa selailtuani törmäsin artikkeliin, jossa käsiteltiin tutkimusta nuorten urheilusta. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä selvittänyt LIITU-tutkimus paljasti, että 11-15vuotiaiden  nuorten keskuudessa liikunnan vetovoima on vähentynyt, nuoret liikkuvat liian vähän ja ruutu-ajan määrä on lisääntynyt entisestään viime vuosina. (Yle 2019.)

Joukkuelajissa, jota olen valmentanut viimeiset 10 vuotta, on suosio kuitenkin juuri nuorten osalta kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Suureksi harmiksi näin ei kuitenkaan ilmeisesti ole tapahtunut nuorten urheilussa yleisesti ottaen.

Liikunnalla on tutkitusti suuri merkitys ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Liikunta edistää fyysistä kuntoa ja terveyttä, mutta myös ihmisen psyykkistä ja sosiaalista terveyttä. Liikunta piristää, vie ajatukset pois arjen asioista ja tukee selviytymistä haastavista elämänvaiheista. Liikunnalla on myös todettu olevan vaikutusta stressiin, unen laatuun, sekä itsetuntoon ja nuorten sosiaalisiin suhteisiin. (Suomen mielenterveys ry 2019.)

Aloinkin pohtimaan, että mikä olisi se keino, jolla liikunta saataisiin taas nostettua nuorten keskuudessa houkuttelevaksi ja merkitykselliseksi. Minkä vuoksi nykynuori haluaisi liikkua ja mikä on nuorelle harrastuksessa tärkeää? Kukapa sen tietäisi paremmin kuin nuoret itse. Sain paikkakuntani nuorilta anonyymisti kommentteja siitä, mikä heidän omassa harrastuksessaan on parasta, miksi he urheilevat ja miksi myös muiden nuorten kannattaisi. Sain vastauksia noin 40 kappaletta 12-15 vuotiailta nuorilta ja tässä muutamia heidän vastauksiaan:

Parasta on ehdottomasti joukkuekaverit. -Tyttö 14 vuotta.

Parasta treeneissä on yhdessä tekeminen ja onnistuminen ja se kun kaverit kannustaa. -Tyttö 12 vuotta.

Vaikka olis ollut huono päivä niin harkoissa on aina kivaa, kun kaverit piristää. -Poika 13 vuotta.

Parasta on se, että meillä on tosi yhtenäinen joukkue ja ketään ei syrjitä. Treeneissä tulee semmonen olo, että oho en mä ookkaan yksin ja jotkut ihmiset on oikeesti mukavia mulle. Olen saanut paljon kavereita, kun aloitin urheilemisen. -Tyttö 13 vuotta.

Urheilen, jotta mulla ois vapaa-ajalla jotain tekemistä ja koska on kivaa huomata oma kehitys ja se, että on oppinut jotain uutta.  -Tyttö 15 vuotta

Parasta treeneissä on se, kun voi omien parhaiden kavereiden kanssa kehittyä ja onnistua. Mun treenikaverit on ihan samanlaisia kun minä, se on kivaa. Kaikkien kannattaisi lähteä kokeilemaan joukkuelajeja. -Tyttö 14 vuotta.

Kommentteja läpi lukiessani havaitsin, että lähes poikkeuksetta jokaisessa kommentissa parhaaksi piirteeksi omassa harrastuksessa nostettiin ystävät ja yhdessä tekeminen. Yhteinen laji ja yhdessä tekeminen luovatkin yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä kokemuksia osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä.  Kaverit ovat yläkoululaisten nuorten tärkeimpiä liikuntaan innostajia ja motivoijia. Vanhemmilla on suuri merkitys alakouluikäisten liikunta innostuksen herättäjinä, mutta nuoruudessa kavereiden merkitys ja mielipiteet korostuvat. Tuntuu, että kaikki nuorten suosimat liikuntalajit ovat sellaisia, joita voi harrastaa yhdessä kaverin tai kavereiden kanssa. Ehkä nuorten urheilun tukemiseksi tulisikin urheilua markkinoida nuorille yhdessä tekemiseksi ja tavaksi tavata ja löytää kavereita.  (Suomen mielenterveys ry 2019.)

Kannustetaan yhdessä nuoria jatkossakin harrastamaan urheilua. Oli urheilunmuoto mitä tahansa on se aina hyödyllistä ja nuoren hyvinvointia tukevaa. Urheileminen nimittäin ehkäisee myös merkittävästi lasten ja nuorten syrjäytymistä, sekä tukee heidän sosiaalista terveyttään!

Lähteet:

Yle. 2019. Lasten liikuntatutkimus paljastaa, että liikunta ei kiinnosta nuoria. Viitattu 16.3.2020

https://yle.fi/uutiset/3-10622417

Suomen mielenterveys ry. 2019. Liikunta ja valmennus. Viitattu 16.3.2020

https://mieli.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/liikunta-ja-valmennus

1 ajatus aiheesta “Minkä takia nykynuori haluaa liikkua?”

  1. Hieno kirjoitus tärkeästä aiheesta. Näin kolme teinin vanhempana, joka työssään kannusta alle koulikäisiä liikkumaan on mahtavaa, kun joku innostaa myös näitä teinejä liikkeelle. Juurikin sosiaaliset suhteet ja kanssakäyminen on monelle se juttu. Kun taas vastaavasti kilpailuasetelma saattaa latistaa monen kohdalla osallistumista.
    Vielä kun joku antaisi minulle vinkin millä saa teini-pojat irti sängynpohjalta ilman kiristämistä ja lahjontaa.
    Jatka samalla tiellä. Uskon, että moni meistä vanhemmista kiittää teitä nuorten parissa työskenteleviä, varsinkin liikunnan parissa viihtyviä.
    -Pirkko-

Kommentoi