Ajatuksia mielenterveydestä ja osallisuudesta

Mielenterveys sanana herättää usein ajatuksia erilaisista häiriöistä mielenterveyden saralla – masennuksesta, uupumuksesta tai muista mahdollisista sairauksista. Kuitenkin mielenterveys kuuluu meille jokaiselle. Se on iso osa jokaisen terveyttä ja tärkeää yksilön hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn kannalta. Hyvään mielenterveyteen kuuluu hyvä itsetunto, elämänhallinnan tunne, mielekäs toiminta ja kyky solmia tyydyttäviä sosiaalisia suhteita. Mielenterveyttä edistäviä tekijöitä vahvistetaan esimerkiksi kehittämällä yksilön selviytymistaitoja, tukemalla hyvää itsetuntoa ja hyvinvoinnin tunnetta sekä lisäämällä sosiaalista tukea.

THL:n mukaan mielenterveyden edistäminen on toimintaa, joka tukee hyvän mielenterveyden toteutumista. Sen tavoitteena on mielenterveyttä vahvistavien ja suojaavien tekijöiden lisääminen. Yhteisötasolla mielenterveyttä edistetään vahvistamalla sosiaalista tukea ja osallisuutta sekä lisäämällä lähiympäristöjen viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Lohjan seudun mielenterveysseura korostaa toiminnassaan näkemystä mielenterveydestä voimavarana ja opittavana elämäntaitona, jonka tukemisessa vapaaehtoistyöllä on merkittävä rooli. Kansalaisjärjestönä se tarjoaa vapaaehtoistyön muodossa erilaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia mielenterveyden alalla.

Osallisuuden edistäminen

Eräs mielenterveyttä tukevista asioista on jokaisen ihmisen kokemus osallisuudesta, eli se tunne, joka syntyy, kun ihminen tuntee kuuluvansa itselleen tärkeään ryhmään tai yhteisöön. Yhteisössä tämä osallisuus ilmenee sen jäsenten keskinäisenä arvostuksen ja luottamuksena sekä mahdollisuutena vaikuttaa yhteisössään. Eri-ikäisten ihmisten aktiivisuuden tukeminen ja yksilön oman toimijuuden vahvistaminen on osa osallisuuden edistämistä.

Osallisuuden edistäminen on huomioitava monitasoisesti niin kulttuurissa ja käytännöissä kuin rakenteissa ja strategiatasollakin. Yhteiskunnan palveluilla, kuten sosiaali- ja terveyspalveluilla sekä työllisyyspalveluilla on tärkeä rooli osallisuuden edistämisessä. Myös muut toimijat eri tasoilla ovat tärkeitä osallisuuden vahvistamisessa, kuten koulut, työpaikat, järjestöt, harrastusseurat, seurakunnat ja yhdistykset. Osallisuutta voidaan edistää varmistamalla turvallinen, esteetön ja osallisuutta edistävä elinympäristö sekä mahdollistamalla kaikille osallistuminen vapaa-ajantoimintaan, kuten kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin.

Mielikahvila

Projektimme tiimoilta olen ollut mukana Lohjan seudun mielenterveysseuran Mielikahvilassa. Kahvilan toimintaperiaatteena on, että sisälle saa tulla kuka tahansa, tarjolla on kahvia ja purtavaa, ja paikalla on aina muutama vapaaehtoinen juttuseuraksi. Mielikahvila on ollut toiminnassa aiemminkin, mutta pienen osallistujamäärän vuoksi se on ollut jonkin aikaa suljettuna, ja nyt se on taas avattu. Kahvila sijaitsee hyvin keskeisellä paikalla Lohjan keskustassa, ja sinne on helppo tulla. Tästä huolimatta kävijöitä on vähän. Toisaalta he, jotka ovat tulleet sisälle, ovat olleet hyvin kiinnostuneita toiminnasta. Nyt haasteemme onkin saada paikalle ihmisiä, ja mietimme mikä auttaisi. Panostamme siihen, että sana kahvilasta leviäisi, ja että he, jotka paikalle tulevat tulisivat toistekin.

Mitä olette mieltä, mikä vetäisi paikalle kävijöitä? Ennen sanottiin, että ilmainen kahvi houkuttelee ihmisiä. Nyt kun se valttikortti on jo käytössä, pitäisi keksiä jotain uutta, joka ei kuitenkaan aiheuttaisi suuria kustannuksia. Poikkeaisitko itse kahville, jos törmäisit keskustassa kylttiin, jossa sinut toivotetaan tervetulleeksi? Vai säikähtäisitkö sanaa mielenterveysseura, ja ajattelisit, ettei paikka ole sinua varten? Olisiko kahville helpompi tulla, jos toiminnalla olisi selkeä teema vai riittääkö pelkkä juttu- ja kahviseura?

-sannaPASOVA-

Kirjoituksessa käytetty apuna seuraavia lähteitä:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2020:

Lohjan seudun mielenterveysseura, 2020:

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Ajatuksia mielenterveydestä ja osallisuudesta”

  1. Olen muuttanut hiljattain lähelle Lohjaa, joten kiva lukea uuden kotikaupungin tapahtumista. Ties vaikka eksyisin Mielikahvilaan joku päivä!

    En löytänyt sitä kuitenkaan Facebookista? Googlettamalla “mielikahvila lohja” tuli ensimmäisenä tuloksena kahden vuoden takainen tapahtuma.

    https://www.mielenterveysseurat.fi/lohja/2020/02/05/tule-maaliskuussa-sunnuntaisin-mielikahvilaan/ tässä ei myöskään selkeästi lue minkä vuoden mielikahvilasta on kyse. Ilmeisesti tämän vuoden 🙂

    Miten olisi fb-tapahtuma “Mielikahvila 2020” ?

  2. Mielentervey on tosiaan edelleen tabu. Ja voisin kuvitella, että pienessä kaupungissa, jossa kaikki tuntevat toisensa, voi olla matalakin kynnys kovin korkea, jos joku tuttu vaikka nyt sitten näkee sinne kahville menemisen… Voisiko jonkinlaiset avoimet ovet olla hyvä keino? Siellä voisi luoda mahdollisuuden tutustumiseen ihan muuten vain… Meillä avoimet ovet ja puskaradio ovat ne tärkeimmät, joilla asiakkaita saadaan toimintaan ja matalan kynnyksen kahvilaan mukaan.

    Lisäksi mainitsemasi teemahetki on aina kiva lisä, joka varmasti toisi lisää uusia kävijöitä. Myös edellisen kommentoijan ajatus facetapahtuma yhdistettynä ns. avoimiin oviin vois olla kokeilemisen arvoinen.

Kommentoi