Ikäihmistä apua päätöksentekoon

Uusista hankkeista päätettäessä on tärkeää ottaa huomioon eri ikäryhmien toiveet ja tarpeet erilaisista palveluista. Jotta ikäihmiset saisivat mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan, on kuntalaissa velvoitettu kuntia järjestämään vanhusneuvosto. Vanhusneuvoston tarkoituksena on mahdollistaa kunnan erilaisten hankkeiden suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan osallistuminen.  Vanhusneuvosto voi tehdä aloitteita, kannanottoja ja lausuntoja hankkeisiin liittyen. Vanhusneuvosto ei kuitenkaan ole kuntalain tarkoittama toimielin, eli sillä ei ole oikeutta tehdä hallintopäätöksiä.

Monesti erilaisia hankkeita suunnitellessa voidaan helposti unohtaa kiinnittää huomiota esimerkiksi paikan esteettömyyteen. On tärkeää, että esimerkiksi kunnan julkiset rakennukset ovat esteettömiä ja palvelevat kaikkia ikäryhmiä heidän tarvitsemallaan tavalla.

Tasa-arvoinen kohtelu kaikkia ikäryhmiä kohtaan toteutuu parhaiten, kun kaikilla on mahdollisuus käyttää palveluita, jotka ovat toteutuneet erilaisten neuvostojen yhteisen suunnittelutyön ansiosta. Näin on myös otettu varmasti huomioon kaikkien toiveet ja tarpeet.

Toisten ihmisten tarpeiden huomioon ottamista voi ajatella kaikessa elämässä. On tärkeää miettiä myös muita, kuin vain itseään.

Toisten ihmisten tarpeiden ja ajatusten kuuntelu voi auttaa meitä kehittämään palveluita tehokkaimmiksi ja kaikkia paremmin palvelevimmiksi. Kun pysähdymme kuuntelemaan toisiamme ja opimme toistemme ajatuksista lisää, voimme muokata myös omaa ajatusmaailmaamme ja oppia arvostamaan toisiamme paremmin.

Jokainen varmasti tietää sen hetken, kun ei ole pystynyt kuuntelemaan syystä tai toisesta jonkun toisen ihmisen keskustelua kunnolla. Tämä hetki on voinut jäädä harmittamaan jälkikäteen ja siksi jokaisen olisikin todella tärkeää oppia pysähtymään tässä hetkisessä elämäntyylissä ja oppia kuuntelemaan, mitä sanottavaa toisella on. Voimme oppia huomaamattamme paljon uutta, jos vain annamme sille tilaisuuden. Vanhusneuvosto on erinomainen esimerkki siitä, kuinka ikäihmisiä osallistutetaan yhteiskuntamme päätöksentekoon ja sitä kautta saamme uusia näkökulmia päätöksenteon avuksi. Vanhemmat ikäpolvet ovat kokeneet paljon erilaisia asioita ja heillä on tiedossaan varmasti paljon sellaista, mitä nuoremmat sukupolvet eivät voi edes kuvitella. Opimme joskus arvostamaan aiempien sukupolvien merkitystä ja tietotaitoa, vasta kun ei ole enää ketään, jolta kysyä. Siksi olisikin tärkeää kysyä ja kuunnella tässä hetkessä, eikä ”sitten joskus”.

Lähteet:

https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sosiaalihuolto/iakkaiden-palvelut/vanhusneuvostot

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi