Itsenäistymisvarat

Sallalle on kertynyt itsenäistymisvaroja 15-vuotiaasta saakka, jolloin hänet sijoitettiin kodin ulkopuolelle. Sosiaalityöntekijä käy Sallan kanssa läpi itsenäistymisvaroista kertyneen summan, sekä mihin menoihin niitä voi käyttää. Salla tekee yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa suunnitelman varojen käytöstä. Sallalle kerrotaan myös, mihin kaikkeen itsenäistymisvarojen maksaminen vaikuttaa, mikäli hän irtisanoutuu jälkihuollosta ja haluaa itsenäistymisvarat itselleen. Kela esim. huomioi näissä tilanteissa itsenäistymisvarat tulona toimeentulotukea määriteltäessä ja kertaluontoisena maksuna sen vaikutus voi kestää pitkäänkin. Sallan ollessa jälkihuollossa, häneltä ei vaadita opintolainan nostamista saadakseen perustoimeentulotukea. Hänellä on kuitenkin halutessaan oikeus nostaa opintolaina, jolloin se huomioidaan tulona perustoimeentulotuessa.

Kodin ulkopuolelle sijoitetulle lapselle täytyy hänen itsenäistymistään varten varata kalenterikuukausittain summa, joka vastaa vähintään 40 prosenttia hänen sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 §:ssä tarkoitetuista tuloistaan, korvauksistaan tai saamisistaan. Määrää laskettaessa lapsilisää ei kuitenkaan oteta huomioon.

Mikäli lapsella tai nuorella ei ole edellä mainittuja tuloja tai ne ovat riittämättömät, sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on tuettava sijoituksen päättyessä itsenäistymässä olevaa nuorta asumiseen, koulutukseen ja muuhun itsenäistymiseen liittyvissä menoissa tarpeellisilla itsenäistymisvaroilla.

Itsenäistymisvarojen maksuajankohdassa pitää huomioida jokaisen nuoren yksilölliset tarpeet ja tilanne Lähtökohtaisesti itsenäistymisvarat on annettava lapselle tai itsenäistymässä olevalle nuorelle jälkihuollon päättyessä tai muusta erityisestä syystä, joka liittyy lapsen tai nuoren itsenäistymisen tukemiseen tai turvaamiseen. Viimeistään kuitenkin nuoren täyttäessä 25 vuotta.

Itsenäistymisvarojen maksamisesta nuorelle vastaa lastensuojelulain mukaan sosiaalityöntekijä. Nuoren ja sosiaalityöntekijän ollessa erimielisiä itsenäistymisvarojen käytöstä tai niiden maksamisesta, asiasta täytyy tehdä muutoksenhakukelpoinen päätös.

Lastensuojelulaki 77 § (Finlex)

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi