Oma sosiaaliohjaaja

Sosiaalityöntekijän lisäksi Sallan kanssa työskentelee myös sosiaaliohjaaja. Sosiaaliohjaaja ja Salla kartoittavat yhdessä tuen tarvetta, joita voi olla esim. apua asunnon ja koulupaikan hankinnassa, tukea asumiseen liittyviin taitoihin, apua erilaisten tukihakemusten ja raha-asioiden hoitamiseen, tukea työllistymiseen, tukea terveyteen liittyvissä asioissa sekä tukea itsenäiseen elämään.

Jälkihuollon aikana Sallan on mahdollista saada myös taloudellista tukea opintoihin, jotta hänen ei tarvitse ottaa opintolainaa. Lisäksi hän voi saada taloudellista tukea harrastuksiin ja läheisten tapaamisiin. Sallan tilanteessa tärkeä isoäiti asuu pitkällä, joten matkakuluihin häntä tapaamaan on mahdollista saada matkatukea junalippuihin satunnaisesti.

Jälkihuollon ja Sallan kanssa tehtävään yhteistyöhön ovat tervetulleita myös läheiset ja verkostot esim. kotoa, koulusta ja terveydenhuollon palveluista. Jälkihuolto on vapaaehtoista; Salla ottaa vastaan vain sen tuen, mitä kokee tarvitsevansa.

Jälkihuollon sisältö on määritelty lastensuojelun lain 76§

mm:

  • henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa esim. arjessa selviytymisen ja itsenäisen elämän taitoihin. yhteiskunnan palveluihin ohjaamista
  • apua omien voimavarojen löytämiseksi ja tulevaisuuden suunnitteluun
  • apua asunnon hankkimisessa
  • tukea koulunkäynnin ja opintojen aloittamiseen ja niissä suoriutumiseen
  • tukea työllistymiseen ja harjoitteluun
  • tukea harrastukseen
  • loma- ja virkistys mahdollisuuksien tarjoaminen
  • mahdollisuus osallistua vertaistukiryhmiin
  • taloudellista tukea nuoren asumiseen, koulutukseen ja muihin itsenäistymiseen liittyviin menoihin, sekä ohjausta suunnitelmalliseen rahankäyttöön

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi