Sallan tuettu asuminen.

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 § 2 momentissa määritellään tuettu asuminen. Tuettu asuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. 

Salla pääsi muuttamaan heti sijoituksen jälkeen nuorisoasuntoliiton asuntoon Hyvinkäälle. Sallan toive oli muuttaa Hyvinkäälle kun koulupaikka on samassa kunnassa ja näin koulumatka on lyhyt.  

Nuorisoasuntoliitto tuottaa sekä vuokraa koteja nuorille alle 30vuotialle, sekä järjestää että kehittää nuoria itsenäisen asumisen palveluja. Asuntoja on 27 eri paikkakunnalla ja niitä pystyy netin kautta hakemaan. (NAL 2022) 

Tuettua asumista järjestää myös esim: nuorisosäätiö, nuorten ystävät RY sekä erilaiset setlementit 

Asumisen kustannukset hoitaa Sallan sijoittama kunta ja kuten jälkihuoltosuunnitelmaan on kirjattuna hoitaa sosiaalityöntekijä aluksi juoksevat asiat kuten vuokran maksun ja tavoitteena että Salla myöhemmin hoitaa itsenäisesti raha asiansa. 

Nuorisoasuntoliitto. Viitattu 3.3.2022 

https://nal.fi

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014. Viitattu 3.3.2022 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi