Vankilasta vapautuva päihteidenkäyttäjä

Päihteiden käyttö on muuttunut perusjuoposta sekakäyttäjäksi. On vankeja, jotka ovat aloittaneet säännöllisen tupakoinnin 7-vuotiaina ja suonensisäisten huumeiden käytön 12–13-vuotiaina.

Opioidikorvaushoidossa oleville järjestetään vankilan kautta myös siviilihoitopaikka vapautuneen vangin kotikunnasta. Päihdeohjaajien kanssa tehdään vankiloiden kautta yhteistyötä, jotta vapautuneet integroituisivat paremmin siviiliterveydenhuoltoon. Usein kuitenkin on niin, ettei vapautuva vanki halua tehdään mitään muutoksia päihdekierteen katkaisemiseksi.

Vangin vapauduttua on melko tavanomaista, että hän retkahtaa välittömästi päihteiden käyttöön, päihdekierteeseen ja niiden myötä rikoskierre jatkuu. Päihdeongelma onkin monella vapautuneella vangilla keskeisin uusintarikollisuuteen vaikuttava tekijä. Päihteet ovat usein ongelmien liikkeelle panijana, niiden hallitsematon käyttö aiheuttaa ongelmia kaikilla elämänalueilla. Laittomien päihteiden käyttö sitoo niitä käyttävän rikollisuuteen, koska päihteiden korkean hinnan vuoksi niiden rahoitus on laillisin keinoin lähes mahdotonta. Kun päihteiden käyttö, niiden hankkiminen ja rahoittaminen muodostuvat arkielämän keskeiseksi sisällöksi, se vähentää mahdollisuuksia ja kykyä selviytyä jokapäiväisistäkin toimista, kuten työssäkäynnistä.

Päihteettömyyttä tukee kiinnostava ja palkitseva työ, koulutus tai harrastusmahdollisuus. Arkipäivän taitojen ja sosiaalisen kanssakäymisen harjaannuttaminen sekä omatoimisuuden ja vastuullisuuden tukeminen auttavat tukemaan päihteetöntä elämäntapaa. Useimmiten tarvitaan myös hoitoa ja kuntoutusta. Vankien ongelmat päihteiden käytössä ja elämäntaitojen hallinnassa ovat yhteyksissä uusintarikollisuuteen. Opettamalla elämäntaitoja ja kuntouttamalla päihderiippuvuudesta, uusintarikollisuutta voidaan vähentää. Siten vapautuva vanki voidaan aikaisempaa paremmin integroida takaisin yhteiskuntaan.

https://www.mediuutiset.fi/uutiset/vankilasta-vapautuneet-vangit-pelkaavat-menna-terveyskeskuksiin-somaattinen-hoito-jaa-usein-kesken/4f3293ed-9978-4525-949e-5953aed4326c

https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/paihteiden-kayton-erityisryhmia/paihteet-ja-vankila

https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/talous-yhteiskunta/kaksi-kolmesta-palaa-vankilaan

Kommentoi