Kuka määrittelee sen kuka minä saan olla? – Seksuaalivähemmistön oikeudet

”Olemme luoneet nykyisen maailman ajattelullamme, joten emme voi muuttaa sitä ilman, että muutamme ajattelutapaamme.” —Albert Einstein

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille, myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille. Kuten voisi ajatella nämä asiat ei ole itsestäänselvyyksiä. Perhe, rakkaus, yksityisyys ja muut oikeudet, ovat niitä joiden kanssa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ovat taistelleet jo vuosikymmeniä.

Vuonna 1948 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa hyväksyttiin ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, jota kutsutaan yhdeksi historian tärkeimmäksi ihmisoikeusasiakirjaksi. Itse julistus ei ole laillisesti sitova, mutta sen tarkoitus on toimia ohjeena kaikille kansakunnille. Julistuksen myötä on luotu useita kymmeniä ihmisoikeussopimuksia, jotka ovat lakeihin kirjoitettuina. Tästä voit tutustua YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen.

YK:ssa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille ei ole solmittu erityistä sopimusta koskien heidän oikeuksiaan, siksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen rooli korostuu erityisesti tällä osa-alueella. Euroopan ihmisoikeustuomiosituin- EIT on ollut suuressa roolissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien ajamisessa. Vuonna 1981 he totesivat, että laki joka kieltää samaa sukupuolta olevien henkilöiden suhteet loukkaavat ihmisen oikeutta yksityisyyteen. He ovat myös nostaneet esille syrjinnän, jota seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kohtaavat, vaatinut kokoontumisvapautta sekä antamalla päätöksiä, jotka vahvistavat sateenkaariperheiden asemaa.

Suomessa vuosina 1971-2019 olemme saaneet lainsäädännössämme aikaan hienoja muutoksia, kuten esimerkiksi homoseksuaalisten tekojen kriminalisointi poistettiin laista, homoseksuaalisuuden luokitus sairaudeksi poistettiin lääkintöhallituksen toimesta, syrjintä kiellettiin lailla ja tasa-arvoinen avioliittolaki astui voimaan. Tästä voit lukea SETA Ry:n loistavan tekstin sateenkaarihistoriasta Suomessa.

Tiedämmekö oikeastaan kaikkea, mikä sisältyy ihmisoikeuksiin? Olemmeko tietoisia siitä, mitkä ovat minun oikeuteni tai mitkä ovat JOKAISEN ihmisen oikeuksia? Pidämmekö niitä itsestäänselvyyksinä? Onko siellä jotain, mitä tulisi muuttaa, jotta tasa-arvo toteutuisi?

Äitini muistutti minua usein siitä, että jokaisen oikeuden mukana tulee velvollisuus. Tässä se mielestäni pitää paikkansa – minulla on oikeus olla minä, mutta minulla on myös velvollisuus kunnioittaa sinua antamalla sinun olla sinä.

Yhdessä eteenpäin!

  • Lotta

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi