Erityslapsiperheiden arjen jaksamiseen apua tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnasta

Arjen ollessa kiireistä ja kun erityislapsi tuo siihen vielä omat haasteensa, voi vanhempien jaksaminen olla koetuksella. Arkeen voi parhaimmillaan sisältyä vanhempien työ, lapsen tai lapsien koulu ja / tai päiväkoti, vanhempien ja lasten harrastukset sekä normaalit arjen rutiinit ja velvoitteet. Joissain tapauksissa vanhempia voi olla myös yksi, jolloin arjen pyörittäminen on kokonaan yhden vanhemman vastuulla. Erityslapsen tuen ja avun tarpeen määrä riippuu tietysti yksilöstä sekä erityisyyden laadusta. Tosiasia on kuitenkin se, että erityislapsi omine haasteineen kaipaa vanhemman tukea ja avustusta kaikissa arjen tilanteissa. Mikäli lapsia on useampia saattavat vanhemmat painia myös ongelman kanssa, jossa heistä tuntuu, etteivät aika ja voimavarat jakaudu tasapuolisesti kaikkien lasten kesken. Vanhemmat saattavat kaivata arkeensa pientä hengähdys hetkeä, jossa saisivat vahvistettua omia voimavarojaan ja jaksamistaan. Toisaalta myös lapset voivat kokea tarvitsevansa erityishuomiota ja tukea turvalliselta aikuiselta. Tällöin tukiperhe tai tukihenkilötoiminta voi auttaa perhettä arjen jaksamisessa sekä erityislasta ja hänen sisaruksiaan turvallisen kehityksen takaamisessa.

Tukihenkilö ja tukiperhetoimintaa järjestetään kunnissa. Toimintaa järjestetään usein myös yhteistyössä kolmannen sektorin tuottajien kanssa. Tukihenkilö ja tukiperhetoiminta ovat sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluita. Työskentely voi olla joko ammatillista tai vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja työskentely perustuu palvelutarpeeseen ja asiakassuunnitelmaan. Erityistä tukea tarvitseva lapsi voi saada tukihenkilön tai tukiperheen tukemaan terveyttään ja kehitystään.

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoiminnassa tukea tarvitseva lapsi ja tukihenkilö tapaavat lapsen omassa elinympäristössä ja viettävät aikaa yhteisen tekemisen merkeissä. THL:n mukaan tukihenkilö helpottaa parhaimmillaan perheen kuormitusta tukemalla arjen sujumista, viettämällä aikaa lapsen kanssa ja viemällä lasta harrasteisiin sekä innostamalla. Tukihenkilö toimintaan kuuluu myös lapsen tukeminen esimerkiksi koulunkäynnissä. Lisäksi tukihenkilö vahvistaa omalla toiminnallaan lapsen ihmissuhdetaitoja sekä nostaa esiin tuettavan vahvuuksia sekä onnistumisen kokemuksia. Tukihenkilön tukemana on erityislapsen mahdollisuus voimaantua ja kokea itsensä tärkeäksi sekä arvostetuksi.

Kuva: Freepik.com

Tukiperhetoiminta

Tukiperhetoiminnassa lapsi tai lapset viettävät aikaa tukiperheen luona keskimäärin yhden viikonlopun kuukausittain. Tukiperheen luona lapset saavat osallistua normaalin arjen toimintaan turvallisten aikuisten tukemana. Tukiperhetoiminta hyödyttää erityislasta itseään, mutta myös hänen vanhempiaan. Vanhemmat saavat tukiviikonloppujen aikana mahdollisuuden lepäämiseen ja voimavarojen keräämiseen arjen varalle. SOS-lapsikylän internetsivuilla on hienosti kuvattu tarina leskeksi jääneestä isästä, joka tukiperheen avulla sai jaksamista arkeensa ja sen myötä jaksoi olla paremmin läsnä lapsilleen sekä tukea heitä heidän tarpeissaan.

Kuva: Freepik.com

Tukihenkilö ja tukiperhetoiminnasta hyötyvät siis sekä tuettava lapsi, että hänen vanhempansa. Vanhempien voimavarojen ollessa hyvät, arjessa jaksaminen ja haasteista selviytyminen helpottuvat. Toisaalta taas on hyvin tärkeää, että myös lapsi itse saa onnistumisen ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksia, koska erityisyytensä takia esimerkiksi itsetunto saattaa olla osalla lapsista heikkoa. Lapsen sekä vanhempien henkinen hyvinvointi lisää hyvää oloa koko perheessä ja yhdessä oleminen muuttuu entistä paremmaksi ja arki sujuvammaksi.

Lisää aiheesta omasta kunnasta sekä esim.

Tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa alueittain

Pelastakaa Lapset – tukihenkilötoiminta

Pelastakaa lapset -tukiperhetoiminta

2 ajatusta aiheesta “Erityslapsiperheiden arjen jaksamiseen apua tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnasta”

  1. Suoritin kesällä erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaamisen kurssin ja sen yhteydessä tutustuinkin tälläiseen toimintaan! Olin kesällä myös avustajana autistiselle pojalle, joten sain hänen tutuilta työtekijöiltään kuulla tukihenkilötoiminnasta. Kuulin, että siitä oli ollut perheelle kuin myös tälle autistiselle pojalle todella iso apu!

Kommentoi