Maahanmuuton vaikutukset Suomeen

Maahanmuutto vaikuttaa Suomessa moneen eri asiaan esimerkiksi talouteen, väestöön sekä työllistymiseen. (Euro & talous 2015.)

Maahanmuutto vaikuttaa sekä väestön rakenteeseen että kokoon. Suurin osa Suomeen tulevista maahanmuuttajista ovat nuoria aikuisia, eli työikäisiä. Tämän myötä maahanmuutto vaikuttaa Suomen väestön keski-ikään madaltaen sitä, sekä lisäämällä työikäisten määrää Suomen väestössä. (Euro & talous 2015.)

Tällä hetkellä Suomeen kohdistuu enemmän maahanmuuttoa kuin maastamuuttoa, eli väestö kasvaa. Tilanne on kuitenkin ollut päinvastainen koko 2010-luvun ajan, sillä silloin Suomesta muutti enemmän pois ihmisiä. Vuonna 2020 Suomeen alkoi taas muuttamaan enemmän ihmisiä, kuin pois Suomesta. Muuttovoitto oli kuitenkin vain 76 ihmistä vuonna 2021. (Tilastokeskus 2022.) Väestönkasvun myötä työntekijöitä, ja sitä kautta veronmaksajia on enemmän (Euro & talous 2015). 

Maahanmuuton myötä työvoiman tarjonta kasvaa kotimaisilla työmarkkinoilla. Maahanmuuttajat saattavat usein olla Suomen kansalaisia edullisempaa työvoimaa, eli maahanmuuton seurauksena voi olla yleisen palkkatason alentuminen. Kotimaan kansalaisten työllisyys saattaa myös heikentyä. (Sari Pekkala. 28. 2004.)

Maahanmuuton myötä Suomesta tulee myös monikulttuurisempi. Se on ehdottomasti yksi maahanmuuton positiivisia vaikutuksia Suomeen ja suomalaisiin. Sen myötä ihmiset oppivat lisää muista kulttuureista, ja arvostamaan niitä.

Lähteet:

Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset. Helsinki. 2004. Maahanmuuton vaikutus syntyperäisiin kotimaan kansalaisiin. Viitattu 7.9.2022. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/148313/k334.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Suomen pankki. 20.12.2015. Euro & talous. Viitattu 7.9.2022. https://www.eurojatalous.fi/fi/2015/5/maahanmuuton-vaikutus-julkiseen-talouteen-riippuu-tyollistymisesta/

Tilastokeskus. 2022. Muuttoliike. Viitattu 9.9.2022. https://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/muuttoliike.html

Kuva: Pixabay. https://pixabay.com/fi/vectors/taide-rajoja-poika-lapsi-2026066/ 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi