Digiosaaminen kuuluu kaikille

Ei ole uutinen tai yllätys, että nykymaailmassa tarvitaan yhä enemmän digiosaamista yhä useammassa paikassa. Pankkiasioita hoidetaan verkkopankin kautta, lääkärikäynti siirtyi etävastaanotoksi, liput konserttiin tai tapahtumaan saakin vain netistä, ja bussilippu toimii enää sovelluksessa. Digitalisaatio kiihtyy kiihtymistään, ja siinä voi olla itse kunkin hankala pysyä mukana.

Digitaidot avaavat mahdollisuuksia itseilmaisuun, sosiaalisiin verkostoihin, opiskeluun ja työntekoon, joten taidoilla on hyvinkin merkittävä vaikutus osallisuuteen, esteettömyyteen ja tätä kautta hyvinvointiin. Digitalisaatiolla onkin mahdollisuus vahvistaa sekä asiakkaiden osallisuutta että asiantuntijuuden jakamista. Sitä ehkä hyödynnetäänkin vähemmän, mitä vammaisten asiakkaiden käyttäjäpotentiaali mahdollistaisi. (Socom 2022.) Myös avustajien digivalmiudet vaikuttavat vammaisten henkilöiden elämänlaatuun. (JHL 2022.)

YK:n vammaissopimuksen, artikla 9. mukaan tulee edistää uuden teknologian ja internetin saavutettavuutta. Suomessa on myös ollut voimassa vuodesta 2019 laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019), jonka tarkoituksena on edistää jokaisen mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluja parantamalla palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvaa ja sisällön saavutettavuutta. Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että jokaisen olisi mahdollista käyttää nettisivuja ja sovelluksia, eli niiden sisällön tulisi olla kaikille ymmärrettäviä ja helposti käytettäviä. (Socom 2022.)

Miten vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien sekä heidän avustajiensa digiosaamisesta pidetään huolta?

JHL:llä on käynnissä Avustaen digiin -hanke, joka kestää 2021 vuoden lokakuusta vuoden 2023 elokuuhun. Tavoitteena on parantaa henkilökohtaisten avustajien työhön liittyviä digitaitoja, parantaa heidän asemaansa työmarkkinoilla sekä luoda pysyviä rakenteita henkilökohtaisten avustajien digiosaamisen kehittämiseen. Hankkeen tarkoituksena on myös auttaa vammaisia koronakriisin aiheuttamassa digiloikassa. (JHL 2022.)

Digi haltuun -hanke on tarkoitettu kaikille erityistä tukea tarvitseville laitteiden ja sovellusten käytössä. Hankeen koulutetut digikaverit tarjoavat opastusta ja tukea joko kasvokkain tai etäyhteydellä, niin pieniin kuin suuriinkin haasteisiin matalalla kynnyksellä. Ohjaajat ymmärtävät toimintarajoitteita, ja etsivät yhteydenoton perusteella sopivan digikaverin avuksi. (Aspa 2022.)

Nuorten Ystävien Osaamisella osallisuutta -hanke tarjosi vuonna 2020 digivalmennusta erityisryhmille. Hankkeen myötä tuli ilmi, miten tärkeää on kehitysvammaisille suunnattu digiohjaus, ja miten ketään ei tulisi sulkea pois digimaailmasta. Hankkeen tavoitteet vaihtelivat ohjattavan mukaan, aina tietokoneen käynnistämisestä netiketin harjoitteluun. (Nuorten Ystävät 2022.)

Tässä oli muutama esimerkki hankkeista, joita on toteutettu digiosaamisen saavutettavuudeksi. On mukava nähdä, että aihetta pidetään tärkeänä, ja hankkeista on saatukin hyviä tuloksia. Toivottavasti myös jatkossa panostetaan digiosaamiseen, sillä sen tarve ei tule ainakaan vähenemään.

Lähteet:

Aspa. 2022. Digi haltuun: Tukea digitaalisten laitteiden ja palveluiden käyttöön. Viitattu 11.11.2022.
https://www.aspa.fi/kehittamistuloksia/digi-haltuun-tukea-digitaalisten-laitteiden-ja-palveluiden-kayttoon/

JHL. 2022. Paremmat digitaidot avustajille. Viitattu 10.11.2022.
https://www.jhl.fi/tyoelama/ammattialat/sosiaali-ja-terveyspalveluala/henkilokohtaiset-avustajat/paremmat-digitaidot-avustajille/

Nuorten Ystävät. 2022. Digiohjauksen vinkkejä erityistä tukea tarvitseville. Viitattu 11.11.2022.
https://www.nuortenystavat.fi/osaamisella_osallisuutta/digiohjauksen_vinkkeja_erityista_tukea_tarvitseville

Socom. 2022. Digitaalisuus osallisuuden tukena. Viitattu 10.11.2022.
https://socom.fi/bridging_loppuraportti/julkaisut/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi