Sosiaalisen median merkitys yrityksen markkinoinnissa

Uusien sukupolvien ikääntyessä, sosiaalinen media nostaa päätään yhä korkeammalle ja suurempaan merkitykseen. Sosiaalisen median suosion myötä jokainen menestyvä yritys on nykypäivänä sosiaalisessa mediassa jollain tasolla. Yritys voi käyttää erilaisia sosiaalisen median kanavia joko markkinointiin, verkostoitumiseen, lisänäkyvyyden saamiseen sekä vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa, valitsemalla yrityksen imagoon sekä kohderyhmälle parhaiten sopivan sosiaalisen median kanavan. Miten juuri sinun yrityksesi eroaa muista yrityksistä sosiaalisessa mediassa? Mikä on sosiaalisen median merkitys yrityksen markkinointia ajatellen?

Markkinointi, who?

Markkinointi on yksi yrityksen keskeisimmistä asioista. Se on myynnin edistämistä, jolla saadaan asiakas ostamaan tuotteita ja palveluita. Monet käsittävät markkinoinnin pelkästään mainostamisena, mutta markkinointi on myös tiedon lisäämistä, myymistä sekä asiakassuhteiden ylläpitoa. Yrityksen täytyy tuntea asiakkaiden tarpeet ja vastata heidän tarpeisiinsa paremmin kuin muut kilpailevat yritykset. Asiakastyytyväisyys on yksi menestyksen avaimista ja sen avulla pystytään arvioimaan markkinoinnin onnistumista sekä suunnittelemaan markkinointia asiakaslähtöisesti ja luomaan pitkiä asiakassuhteita; mitä pidempiä asiakassuhteet ovat, sitä paremmin yritys usein menestyy.

Markkinointi ja sosiaalinen media

Jos yritys osaa käyttää sosiaalista mediaa oikein, voi siitä olla yritykselle suurikin hyöty. Yrityksen sosiaalisen median onnistuvuus on suoraan verrannollinen liikevaihdon kasvuun ja yrityksen yleiseen suosioon. Mitä enemmän sosisaalisen median käyttäjät suosittelevat, jakavat, tykkäävät ja kertovat eteenpäin muille ystävilleen tuotteista, sitä enemmän yritys hyötyy siitä. Nykypäivänä suurin osa ihmisistä käyttää sosiaalista mediaa päivittäin, jonka takia yritykset voivat saada oman yrityksensä monien ihmisten nähtäville ja näin myös jäämään ihmisten mieleen. Toisena hyötynä nään ehdottomasti asiakastyytyväisyyden. Asiakkaat voivat antaa sosiaalisessa mediassa palautetta nopeammin ja helpommin ja myös yrityksen on helpompi vastata ja reagoida palautteeseen. Vaikka sosiaalisesta mediasta on paljon hyötyä yritykselle, on siinä myös omat riskit. Negatiiviset kommentit ovat yksi isoimmista riskeistä. Sosiaalisen median kautta ihmiset pystyvät kommentoimaan ja antamaan palautetta helposti, mutta se myös madaltaa ihmisten kynnystä kirjoittaa asioita, joita ei välttämättä muuten sanoisi, varsinkin jos palautteen saa antaa anonyyminä. Ihmisistä tulee rohkeampia ja välillä palaute voi välillä olla hyvin negatiivista ja ilkeää.

Mitä jäi käteen?

Sosiaalisen median suosio on räjähdysmäisesti kasvanut ja jatkaa kasvamistaan edelleen. Se on esillä jokapäiväisessä elämässä ja sen avulla pystytään tavoittamaan ihmisiä maailman laajuisesti. Monet yritykset ovatkin huomanneet sosiaalisen median vahvuuden ja hyödyntävät sitä markkinoinnissa. Sosiaalinen media on edullinen markkinointi kanava yrityksille, mutta sen potentiaalin hyödyntäminen on haastavaa. Se on muuttanut yritysten markkinointiajattelua ja velvoittaa yritykset muuttumaan kehityksen mukana.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi