Mielen hyvinvointi

Mistä koostuu mielen hyvinvointi? Ja miten mielen hyvinvointia voisi vahvistaa?

Mielen hyvinvointi koostu monista eri osa-alueista. Kun arki rullaa ja asiat sujuvat, on sillä vahva yhteys mielen hyvinvointiin. Vastoinkäymisten kohtaaminen ja niistä selviytyminen kuuluvat osana ihmisen elämään. Arki koostuu perusasioiden suoriutumisesta, jotka luovat rytmiä arkeen ja tuovat mielihyvää. Päivittäisillä asioilla voi vaikuttaa omaan hyvinvointiin ja sitä olisikin hyvä pysähtyä välillä pohtimaan. Itselle on välillä hyvä esittää kysymyksiä: ”Tuntuuko minusta arki mielekkäältä?”, ”Onko perusasiat elämässäni kunnossa?” tai ”Olisiko omassa elämässäni joitakin asioita, joita lisäämällä voisi lisätä hyvinvointia?”.

Karkeasti ihmisen perusasiat, jotka vaikuttavat mielen hyvinvointiin ovat:

 • Liikunta/liikkuminen
  • liikkuminen lisää elimistön mielihyvää tuottavia aineita
 • Uni ja lepo
  • riittävä uni takaa jaksaminen hereillä, unen määrällä ja laadulla on merkitystä
 • Ravinto ja ruokailu
  • säännöllinen ruokarytmi + monipuolinen ravinto vaikuttavat jaksamiseen
 • Ihmissuhteet ja tunteet
  • jokainen tarvitsee läheisyyttä ja kuuntelijaa omille tunteilleen
 • Harrastukset ja luovuus
  • tekemisen kautta voi saada mielihyvää

Oman hyvinvoinnin ja mielenterveyden vahvistamiseen päivittäin voi käyttää apuna mielenterveyden kättä. Sen avulla pystyy havainnoimaan ja kiinnittämään huomiota arjen perusasioihin, joilla on suuri merkitys mielen hyvinvointiin. Itse olen monessa koulutuksessa törmännyt Mielenterveyden käsi- työkaluun ja käyttänyt sitä myös itse omassa elämässä sekä työelämässä. Niin itsestään selvältä, kun ne perusasiat kuulostaakin, niin helposti ne jäävät taka-alalle. Silloin kun ihminen kokee arkensa ahdistavana, kiireisenä, stressaantuneelta tai elämän hallinta tuntuu vaikealta esimerkiksi ihmissuhdeongelmien tai rahavaikeuksien takia, perusasiat unohtuvat. Oman työni kautta, ihmisten kanssa työskennellessä, olen huomioinut, että perusasiat ovat tärkeää olla tasapainossa, jotta voimia on myös hankalian asioiden tai ongelmien käsittelyyn ja purkamiseen. Mielenterveyden käteen liittyy erilaisia harjoitteita mitä voi joko itsenäisesti tehdä tai esimerkiksi erilaisissa ryhmissä. Muutama vinkki harjoitteista tähän loppuun:

Tehtävä 1. Jokainen voi pohtia mitkä mielenterveyden osa-alueet toteutuivat eilen ja mitkä 1-2 sormen alueet kaipaisivat muutosta, jotta nekin tukisivat jaksamista sekä hyvää mieltä. Näiden pohdintojen kautta voi tehdä itselleen hyvän mielen suunnitelman.

Tehtävä 2. Jokainen piirtää oman kätensä. Piirretään lyhempänä ne sormet, jotka eivät toteudu niin hyvin kuin haluaisi ja pidennetään niitä sormia, joihin panostaa ehkä liikaakin. Vinkkinä esimerkiksi jos pelaa paljon tietokoneella, voi piirtää pikkurillin turvonneeksi ja piirtää vastaavasti lyhyemmäksi sormen, johon se vaikuttaa. Piirrettyään oman käden, voi sitä verrata Mielenterveyden käsi- työkaluun ja pohtia olisiko syytä tehdä jotakin asioille.

https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/tietoa_mielenterveydesta/mielenterveyden_vahvistaminen/Pages/mielenterveys.aspx

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi