Naisten asunnottomuus nousussa

Ensi- ja turvakotien liiton tiedotteessa ilmenee, että asunnottomien määrä on Suomessa kääntynyt laskuun, mutta asunnottomien naisten osuus on kasvanut. Vuonna 2018 asunnottomia naisia oli noin 23% ja yhä useammat heistä ovat nuoria, moniongelmaisia ja äitejä.

Asunnottomuuden taustalla on monenlaisia syitä ja se voi koskettaa erilaisissa elämäntilanteissa olevia naisia hyvinkin yllättäen. Naisten ja miesten kokemukset asunnottomuudesta saattavat erota todella paljon toisistaan, naiset kokevat miehiä herkemmin asunnottomuuden olevan sidoksissa tunteeseen oman paikan puuttumisesta sekä kodittomuudesta. Sitä myös varjostaa usein häpeän, syyllisyyden sekä äitiyden epäonnistumisen tunteet.

Naiset majailevat usein sukulaisten tai tuttavien nurkissa; yksi suomalaisen asunnottomuuden erityispiirteistä onkin piiloasunnottomuus.

Lisäksi asunnottomia naisia on usein vaikeampi löytää sillä he saattavat majailla usein sukulaisten tai tuttavien luona ja piilotella viimeiseen asti arjenhallinnan onglemia esimerkiksi lasten menettämisen pelon vuoksi.

Ensi- ja turvakotien liitto on mukana 2018-vuoden alussa alkaneessa kolmivuotisessa Naiserityisyys asunnottomuustyössähankkeessa. Hankkeen päätavoitteena on poistaa naisten asunnottomuus asumispolkuja turvaamalla. Tavoitteena on myös ennaltaehkäistä asunnottomuutta ja sen uusiutumista sekä löytää piiloasunnottomia.

Mielestäni on mahtavaa, että erityisesti naisten asunnottomuuteen puututaan. Piiloasunnottomuus on varmasti todella yleinen ilmiö juuri naisten keskuudessa. Varmasti monet ensin majailee kaikki tutut läpi ja osa saattaa keksiä tekosyitä ettei asunnon menetys paljastuisi. Varsinkin naisten jolla on lapsia, voi kynnys hakea apua voi olla suurempi lasten menettämisen pelon vuoksi.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Naisten asunnottomuus nousussa”

Kommentoi