Suomen kielellä on tärkeä rooli kotoutumisessa.

Suomen kielen taito on yksi tärkeimmistä taidoista kotoutumiseen maahanmuuttajalle. Täten olisi tärkeää, että tämän taidon opettaminen aloitettaisiin mahdollisimman ajoissa varsinkin maahanmuuttajalapsille.  

Suomen laki määrittää, että jokaiselle peruskouluikäiselle maahanmuuttaja lapselle on järjestettävä koulupaikka. Tätä ennen lapsi kuitenkin käy läpi valmistavan opetuksen, jossa lapsille opetetaan suomen kieltä ja muita kouluaineita, jotta lapsilla olisi valmiudet peruskoulun käyntiin.  

OAJ (Opetusalan Ammattijärjestö) kuitenkin on tuonut viime aikoina esiin, että nykyinen valmennus ei ole tarpeeksi. OAJ:n mukaan lapset lähetetään nykyään “untuvikkoina” koulun penkille lasten suomen kielen taitojen ollessa liian putelisia. Tämän pelätään johtavan huonompaan koulumenestykseen, joka taas vaikeuttaa jatko opiskelu mahdollisuuksia. OAJ:n mukaan valmennuskoulutuksen tulisi olla subjektiivisempaa, jolloin lapset lähetettäisiin kouluun vasta kun he hallitsevat suomen kielen sujuvasti. Lapsi tulisi myös lähettää mahdollisemman nopeasti valmennukseen.  

OAJ:n monikulttuurisuuden asiantuntija Päivi Lyhykäinen ehdottaa myös eritapoja, joilla voidaan tukea maahanmuuttajalapsen kieli taitoja ennen ja jälkeen valmennuksen. Lyhykäinen ehdottaa, että lapsen tulisi olla pitkiä päiviä päiväkodissa, jossa lapsi olisi paljon suomen kielen kanssa tekemisissä. Lyhykäinen sanoo myös, että lapsen äidin tulisi päästä mahdollisimman nopeasti kielikouluun, jotta lapsella olisi myös kotona mahdollisuus käyttää suomen kieltä. 

Lyhykäinen ehdotta myös, että kaikista opettajista tehtäisiin kieliopettajia, jotta lapsi saisi kielellistä tukea myös muussa koulun käynnissä. Lyhykäisen mukaan suomitoisena kielenä opetusta tulisi kehittää, jotta se olisi parempaa. Myös lasten oman äidinkielen taitoa tulisi parantaa mikä vaatisi lapsille oman äidinkielen opetusta suomessa. On todettu, että hyvä äidinkieli tukee ja auttaa toisen kielen oppimisessa. 

Minun mielestäni on tärkeää, että näitä ehdotuksia otettaisiin enemmän esiin ja tuettaisiin. Uskon vahvasti siihen, että asuinmaan kielen osaaminen on suuri voimavara kotoutumiseen ja hyvään elämään. Maahanmuuttaja lapset ovat suomen kielen suhteen paremmassa asemassa kuin vanhempansa sillä heillä on vahvemmat mahdollisuudet ja työkalut suomen kielen opettelemiseen. Lapsia tulisi tukea varsinkin edellä mainituista syistä ja siksi että lapsi saisi luonnollisemman kaaren työelämään. Lapsen osatessa suomen kielen on hänellä paremmat mahdollisuudet koulun käymiseen koska monissa ammatti ja korkeakouluissa vaaditaan riittävää suomen kielen taitoa. Jos lapsen kielitaitoa ei tueta voi lapsen mahdollisuudet tulevaisuuden unelma ammatille olla pienet ja riski syrjäytymiseen kasvaa. 

Blogissa käytetyt lähteet: 

https://yle.fi/uutiset/3-8598962

https://www.galimatias.com/blog/kielitaito-on-avain-maahanmuuttajien-kotoutumiseen

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Suomen kielellä on tärkeä rooli kotoutumisessa.”

  1. Suvi Koskelainen

    Olen samaa mieltä. Kielitaito on niin lapsille, kuin aikuisille edellytys päästä osaksi Suomen yhteiskuntaa, ja siihen pitäisi panostaa ehdottomasti enemmän.
    Aikuisilla maahanmuuttajilla on vielä vaikeampaa kuin lapsilla, koska heille ei ole tarjolla samanlaista lainmukaista opintopolkua, joka jo itsessään mahdollistaa integroitumisen osaksi muuta väestöä. Jos aikuinen ei opi kurssinsa aikana tarpeeksi hyvin, on hänen maksettava itse uusi kurssi, tai opittava omaehtoisesti. Minkään koulun tai työpaikan ovi ei kuitenkaan aukea ennen kunnollista kielitaitoa.

Kommentoi