Toivon ilta

Olin 30.9.2019 Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa Toivon illassa. Toivon illan järjesti LOV ME -hanke sekä Helsingin kaupungin psykiatrian- ja päihdepalvelut. Tilaisuus oli tarkoitettu psykoosiin sairastuneille, heidän läheisilleen sekä teemasta kiinnostuneille. Sali olikin aivan täynnä ihmisiä, lähemmäs 80.

Illan avasi Kaisu Maunuksela, joka on Helsingin kaupungin psykososiaalisen työn päällikkö. Kaisu toivotti kaikki erittäin tervetulleeksi jo toiseen toivon iltaan. Ensimmäinen järjestettiin keväällä auroran sairaalassa. Ensimmäisenä Kaisu toivotti estradille Jussi Niemi-Pynttärin. Jussi Niemi-Pynttäri on psykoosipalveluiden päällikkö.

Jussi Niemi-Pynttäri aloitti esityksensä kertomalla että, 40% väestöstä kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä elämänsä aikana, 3,5% sairastuu psykoosiin. Suurin osa psykoosiin sairastuneista kuntoutuu hyvin, toipuminen vie paljon aikaa ja vaatii sitkeyttä. Psykoosilla tarkoitetaan tilaa, jolle on ominaista vakava todellisuudentajun häiriö, joka aiheuttaa kärsimystä ja/tai toimintakyvyn haittaa. Yleisimmät psykoottiset häiriöt ovat skitsofrenia sekä kaksisuuntainen mielialahäiriö. Yleisimmät psykoottiset oireet ovat harha-ajatukset, aistiharhat ja kuuloharhat.

Skitsofreniassa oireet jaetaan niin sanotusti positiivisiin ja negatiivisiin. Positiivisia oireita ovat aistiharhat, harhaluulot sekä puheen ja käyttäytymisen hajanaisuus. Negatiivisia oireita ovat tunteiden latistuminen, puheen köyhtyminen, tahdottomuus sekä kyvyttömyys tuntea mielihyvää. Jussi Niemi-Pynttäri kertoi mitä nimeämisellä tarkoitetaan. Positiiviset oireet ovat yleensä sellaisia, mitä terveellä ihmisellä ei ole. Positiivisia oireita voidaan lääkitä, kun taas negatiivisten oireiden lääkehoito ei ole vielä niin toimivaa, kun haluttaisiin.

Psykoosilääkeet vaikuttavat eri tavalla jokaiseen henkilöön, jollekkin hyväksi todettu lääke saattaa aiheuttaa toiselle todella suuria haittavaikutuksia. Pääosin kuitenkin voidaan sanoa, että unettomuuteen ja levottomuuteen lääke vaikuttaa yleensä ensimmäisen 1-2 viikon kuluessa. Pelkotiloihin ja eristäytyneisyyteen lääke vaikuttaa noin 3-5 viikon kuluessa. Harhaluuloin ja harha-aistimuksiin vaikutuksessa kestää pisimpään, eli noin 4-8 viikkoa.

Jussi Niemi-Pynttäri oli koonnut 7 asiaa, joita hän haluaa olla edistämässä.

  1. Sopiva lääkitys kaikille
  2. BFT-mallin mukainen perheinterventio jokaisen potilaan ulottuville (BFT=behaavioural family therapy)
  3. CBTp jokaisen potilaan ulottuville (CBTp=cognitive behavioural trerapy for psychosis)
  4. Jokaiselle potilaalle pitää löytää paras paikka yhteisössä
  5. Fyysinen onni takaisin
  6. Sairaalan ja avohoidon välinen yhteistyö kukoistamaan
  7. Kokemusasiantuntijat osaksi henkilökuntaa

Tämän jälkeen Eija Kylliäinen FinFamista tuli kertomaan toiminnastaan. FinFami antaa tukea ja antaa tietoa omaisille. Heidän laadukkaat palvelut, toimintamuodot sekä ideat ovat syntyneet jäsenten ja asiakkaiden tarpeista tai olemassa olevan palvelujärjestelmän puutteista. FinFamin toiminnan tavoitteet ovat, lisätä avoimuutta ja tietoa, vahvistaa omaisten ja perheiden selviytymistä ja lisätä omaisten ottamista huomioon.

On tutkittu, että omainen käy läpi samoja tunteita, kuin sairastunut. Esimerkiksi surua, pelkoa, häpeää, hämmennystä, syyllisyyttä ja epätietoisuutta. Omaisen mieli on varmasti yksi tunteiden ja kysymysten pyörremyrsky. On tärkeää tukea omaista näiden asioiden keskellä, sillä perheen keskinäiset suhteet vaikuttavat aina yksilön hyvinvointiin, joka heijastuu koko perheeseen. FinFami tarjoaa monenlaista apua. Esimerkiksi avoimia tapahtumia.

Lopuksi kaksi kokemusasiantuntijaa kertoi omia kokemuksia ja antoi vertaistukea paikalla olleille. Toivon ilta ylipäätään taas antoi minulle itselleni varmistusta ja tietoa, siitä miten tärkeää vertaisten tuki on. Kokemusasiantuntijat ja vertaistukijat ovat tulleet monessa paikassa esiin ja toivon, että jatkossa heitä palkattaisiin enemmän.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Toivon ilta”

Kommentoi