Kehitysvamma ja oppimisen polku

Hei lukijat ja tervetuloa uuden postauksen pariin! Tänään puhumme siitä, millaisia haasteita kehitysvammaisella henkilöllä voi olla elämässään oppimisen suhteen ja minkälaista tukea heille on saatavilla.

Kehitysvammaan liittyy erilaisia haasteita, jotka voivat vaikuttaa oppimiseen. Esimerkiksi lyhyt- ja pitkäkestoinen muisti, motoriikan ja keskittymisen sekä tarkkaavaisuuden ongelmat saattavat vaikuttavaa kehitysvammaisen kykyyn lukea, kirjoittaa tai laskea. Oppimisen haasteina voivat olla myös vaikeudet hahmottaa aikaa ja tilaa. Nämä vaikeudet näkyvät usein erilaisissa muutos- ja siirtymätilanteissa. Selkeät struktuurit tukevat ja helpottavat kehitysvammaisen henkilön arkea. Ammattitaitoinen tuki ja harjoittelu on myös erityisen tärkeää, sillä näiden kautta saa onnistumisen kokemuksia, jotka edesauttavat mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksella ja –kuntoutuksella pyritään tukemaan lapsen kehitystä. Ne ovat yksilöllisesti suunniteltuja toimenpiteitä ja tavoite on, että päästäisiin mahdollisimman lähelle niitä taitoja, jotka vastaavat lapsen elinikää. Kehitysvammaisen lapsen varhaiskuntoutus tapahtuu yleensä päiväkodissa.
Päiväkodeissa on erityis- tai integroituja ryhmiä, joissa on erityislasten hoitoon sekä ohjaukseen perehtyneitä työntekijöitä. Vaikka muissakin päiväkodeissa voi olla kokemusta erityislapsista niin mielestäni on tärkeää, että lapset saavat juuri sitä tukea mitä he tarvitsevat. Etenkin kehitysvammaisella lapsella, joka voi olla hyvin vilkas ja tarvitsee paljon apua sekä ohjausta, on hyvä olla henkilökohtainen avustaja. Henkilökohtaisen avustajan tehtävänä on huolehtia lapsen hoidosta sekä varmistaa varhaiskuntoutuksen toteutuminen.

Peruskoulu

Oppivelvollisuus alkaa silloin, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Pidennetyllä oppivelvollisuudella tarkoitetaan oppivelvollisuuden alkamista vuotta aiemmin. Vaikeasti vammaiset lapset kuuluvat opetussuunnitelman perusteiden mukaan pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Tällöin oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana esiopetuksella. Lähikouluperiaate sekä varhainen ja ennaltaehkäisevä tuki kuuluvat perusopetuslain periaatteisiin, jotka järjestetään kolmiportaisesti. Tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Tulen seuraavassa postauksessa kertomaan näistä vielä lisää näistä ja toivottavasti tämä oli teille mielenkiintoista luettavaa! <3

Kommentoi