Maahanmuuttajien työllistymisen ongelmia

Kuva StartupStockPhotos Pixabaystä

Maahanmuuttajien työllistyminen puhututtaa usein yhteiskunnallisessa keskustelussa. Viime vuonna Yle uutisoi miesten ja naisten välisistä eroista maahanmuuttajien työllistymisessä. Artikkelin mukaan ulkomailla syntyneistä työikäisistä naisista vain 55% työskenteli kun taas Suomessa syntyneistä naisista työskenteli yli 70 % vuonna 2018, mikä tarkoittaa yli 15 prosenttiyksikön eroa. Ero on merkittävä verrattuna miesten parin prosenttiyksikön vaihteluun. Toisaalta esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriön Maahanmuuttajien työllistyminen -julkaisussa (2014) todetaan, että maassa oleskeluaika nostaa naisten työllisyysastetta vähitellen vaikkakaan se ei nouse miesten tasolle.

Maahanmuuttajien työllistyminen -julkaisussa ongelmiksi mainitaan muun muassa työllistymisprosessin pitkät odotusajat. Maahanmuuttajista 60% ilmoittautuu julkaisun mukaan työttömäksi työnhakijaksi mutta odotusajat ilmoittautumisen ja TE-toimiston toimenpiteiden välillä ovat pitkiä. Ylen artikkelissa nostetaan esille erityisesti pienten lasten äitien haasteet työllistyä, sillä siinä missä Suomessa lasten kanssa kotiin jäänyt äiti palaa aiempaan työpaikkaansa ei maahan muuttaneella äidillä ole vielä Suomessa työtä, johon palata. Toinen Ylen artikkelissa esiin nostettu ongelma koskee sukupuolen mukaan erityineitä työmarkkinoita. Naisia työskentelee enemmän suomen kielitaitoa vaativissa töissä kuten sosiaali- ja terveysalalla tai asiakaspalvelussa, kun taas miesvaltaisemmilla aloilla kuten rakennus- ja kuljetusalalla työkieli vaihtelee. 

Työ- ja elinkeinoministeriö esittää julkaisussaan ratkaisuiksi kielitaitoa parantavia palveluita sekä osana TE-toimistojen palveluita että kohdennetusti lasten kanssa kotona oleville vanhemmille.  Lisäksi TE-toimistot nostivat raportissa esille työn ohella tapahtuvan kielen opiskelun tärkeyden ja tämän tukimuodon olemattomuuden. Työn ohella tehtävä kielen opiskelu korostuu myös Ylen artikkelissa. 

Olisikin mielenkiintoista tietää miten eri alojen koulutukset ja kielitaito vaikuttavat maahanmuuttajien työllistymiseen ja työllistyvätkö he omaa koulutustasoaan vastaaviin tehtäviin Suomessa. 

Julkaisu maahanmuuttajien työllistymisestä ei valitettavasti käsittele koulutuksen ja kielitaidon roolia työllistymisessä. Itseasiassa julkaisussa jopa mainitaan, että tietoa ei ole saatavilla riittävän kattavasti. Olisikin mielenkiintoista tietää miten eri alojen koulutukset ja kielitaito vaikuttavat maahanmuuttajien työllistymiseen ja työllistyvätkö he omaa koulutustasoaan vastaaviin tehtäviin Suomessa. 

Yksi kommentti artikkeliin ”Maahanmuuttajien työllistymisen ongelmia

  1. JJRA

    Postausta oli mielenkiintoista lukea ja sain paljon uutta tietoa maahanmuuttajien työllisyydestä. Erityisesti pienten lasten äitien mahdollisuudet työpaikan hankkimiseen tulisi ehdottomasti olla paremmat ja tähän pitäisi keksiä joku ratkaisu. Äitien ollessa kotona pienten lasten kanssa, ei heillä ole edes välttämättä mahdollisuutta mennä töihin, koska kuka sitten huolehtisi lapsista? Olen myös sen kannalla, että maahanmuuttajien kielitaitoa tulisi edistää ja kouluttautumismahdollisuuksia tuotava enemmän esille. Ilman kielitaitoa maassamme on todella vaikeaa löytää työpaikkaa.

    Kiitos postauksesta! 🙂

Vastaa