Kehitysvammaisten seksuaalisuus

Seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille ja jokaisella on oikeus määrätä omasta kehosta ja seksuaalisuudesta. Kehitysvammainen voi olla fyysisesti kuin kuka tahansa muu aikuinen ja omata aikuisen seksuaaliset tarpeet. Usein vanhemmat ja hoitajat saattavat kuitenkin mieltää kehitysvammaisen älyllisen alantuman takia lapsen tasolle. Seksuaalisuudesta puhumisen välttely tai fyysisyyden kieltäminen voi johtaa vallankäyttöön ja itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen. Vallankäyttöä on myös se, jos henkilöä hänen kohdatessaan pulmia ei ohjata tai neuvota. (Tukiliitto 2022.) 

Kehitysvammaisten seksuaalikasvatusta on onneksi kehitetty ja sen tarkoituksena on luoda nuorille ja lapsille turvallisuuden tunnetta omassa kehityksessään. Selkokielisen ja helposti ymmärrettävän seksuaalikasvatuksen ja –ohjauksen kautta kehitysvammainen oppii tunnistamaan omia tunteita ja tarpeita sekä toteuttamaan niitä itselleen ja sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. (Tukiliitto 2022.)  

Seksuaalisuuden rakentumiseen liittyy vahvasti myös itsetunto. Heikon itsetunnon tai liiallisen kiltteyden takia neuvontaa tarvitaan erityisesti omien ja muiden rajojen kunnioittamisen. Erityisesti kehitysvammaiset tytöt voivat joutua useammin hyväksikäytön uhreiksi. (Tukiliitto 2022.) Huonoon itsetuntoon liittyy usein miellyttämisen halua ja tällöin kuka tahansa on hauraammassa asemassa joutua vääränlaisen ihmisen seuraan. Hoitajien olisi mahdollisesti hyvä kiinnittää huomiota siihen, että suhteen laatu on osapuolten välillä selvä ja älyllisesti tasapainossa.  

Selkokielisen oppaan, seksuaaliohjausta- ja neuvontaa kehitysvammaisille yksilö- ja parineuvontana sekä seksuaalikasvatusta ryhmissä on tuonut Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille –projekti. Projekti on Tampereen Kaupunkilähetys ry:n ja kehitysvammapalveluiden Rongankotikeskuksen alla vuosina 2012–2016 toteuttama hanke. Projektin rahoittajana on toiminut Raha-automaattiyhdistys (RAY). Projekti on lisäksi järjestänyt koulutusta kehitysvammaisten parissa työskenteleville ammattilaisille. Muun muassa siitä, kuinka kohdata ammatillisesta näkökulmasta seksuaalisuutta asiakastyössä. (Seteke 2022.) Seksuaalisuuden selkokielisestä oppaasta ovat hyötyneet myös muutkin tahot kuten maahanmuuttajien parissa työskentelevät ja esimerkiksi pienten lasten vanhemmat (Yle 2016).  

Erilaisista koulutuksista, oppaista ja tiedon saatavuudesta huolimatta kehitysvammaisten seksuaalisuus jää edelleen liian vähälle huomiolle. Tästä kertoo Aspa-säätiön Voimaa seksuaalisuudesta –hanke, jonka alkukyselyssä selvisi, että lähes puolet asumispalveluiden asukkaista ei ollut saanut riittävää tai lainkaan tietoa seksuaalisuudesta lapsuudenkodissaan tai koulussa. Joka neljäs kertoi, ettei ollut kuullut siitä keskustelua nykyisessäkään asuinpaikassa. (Tehylehti 7.3.2022.) 

Osa kehitysvammaisista tarvitsee avusteista seksiä. Sexpo säätiö on koonnut sivuillensa tietopaketin asiasta ja järjestänyt aiheesta koulutuksia ammattilaisille. Avusteinen seksi voi olla passiivista tai aktiivista avustamista. Avustaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että avustaja harrastaisi tilanteessa itse seksiä. Tärkeää on, että asiasta puhutaan avoimesti etukäteen ja sille on kaikkien suostumus. Ketään työntekijää tai muuta henkilöä ei kuitenkaan voi velvoittaa avustamiseen. Siitä voi kuitenkin keskustella hienovaraisesti, ja siten kuin kykenee tuoda esille omia toiveita ja kysymyksiä. (Sexpo 29.11.2021.) 

Opasta itse luettuani läpi kävi ilmi miten monimuotoista avustaminen voi olla. Ja miten pienetkin asiat, jotka saattavat vammattomalle ihmiselle tuntua itsestään selviltä ovat juuri niitä asioita, joissa joku voi kaivata apua. On erittäin hienoa, että löytyy työntekijöitä, jotka haluavat kehittää omaa ammatillisuuttaan ja auttaa kehitysvammaisia näihin liittyvissä asioissa. Ymmärrettävää toki myös on, että työntekijäasemassa ensi kuulemalta aihe voi kuulostaa vieraalta ja ennakkoluulot saattavat päästä valloilleen. Jokaisen kehitysvammaisten parissa ja miksei muidenkin tulisi kuitenkin tutustua aiheeseen laajemmin. Avusteisuuteen kun voi osallistua passiivisestakin näkökulmasta esimerkiksi tiedonhaun tai erotiikkaliikkeessä käynnin muodossa. Tärkeintä olisi, että kehitysvammaisetkin saisivat toteuttaa itseään.

Lähteet:

Avusteinen seksi 29.11.2021. Sexpo. Viitattu 9.11.2022.
https://sexpo.fi/kootusti-tietoa/avusteinen-seksi/

Seksuaalisuudesta selkokielellä 2022. Seteke. Viitattu 9.11.2022
http://www.seteke.fi/index.html

Oikeus seksuaalisuuteen 2022. Tukiliitto. Viitattu 9.11.2022
https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/kehittamistoiminta/paattyneet-hankkeet/enemman-otetta-ja-osallisuutta-seka-enemman-otetta-omaan-elamaan/oikeus-seksuaalisuuteen/

Seksuaaliterveys 21.11.2016. Yle. Viitattu 9.11.2022.
https://yle.fi/uutiset/3-9283797

Työelämä 7.3.2022. Tehylehti. Viitattu 9.11.2022
https://www.tehylehti.fi/fi/tyoelama/saako-rakas-jaada-yoksi-vammaisten-seksuaalisuus-lakaistaan-yha-usein-maton-alle

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Kehitysvammaisten seksuaalisuus”

  1. Mielenkiintoinen postaus tärkeästä aiheesta. Seksuaalioikeuksista keskusteleminen on tärkeää, sekä niistä tulisi puhua enemmän. Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti kuulostaa mielenkiintoiselta ja ajankohtaiselta, sekä Sexpon tietopaketti avustetusta seksistä kuulostaa kätevältä! Aion ehdottomasti perehtyä noihin lisää.

Kommentoi