Vuorovaikutuksesta

Vuorovaikutuksesta puhutaan paljon, ja kun selaa internettiä voi huomata, että erilaisia työelämän vuorovaikutukseen liittyviä kurssituksia on todella paljon tarjolla. Lähtökohtana työilmapiirin parantamiselle on työntekijöiden osallistaminen. Olennaista on, että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa. Ollakseen vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ihminen tarvitsee ymmärystä tunteista ja taitoa nimetä tunteita, sekä työelämässä, että muualla- kaikkihan lähtee tunteista. Vuorovaikutuksen onnistumisessa asenne itseä kohtaan määrittelee sen, mitä asioita on valmis itsessään tutkimaan ja mitä asioita tuomaan vuorovaikutukseen. Digitaalinen aika on tuonut mukanaan paljon hyvia asioita ja mahdollisuuksia, mutta muutakin. Tunteita on liiankin helppo purkaa verkossa. Tunteiden säätelyssä apu on tarpeen kun somettelu muuttuu häiriökäyttäytymiseksi.

Viestit voidaan ymmärtää väärin

Kirjoitettuna asiat saavat täysin erilaisen sävyn, kuin kasvotusten kerrottuna. Luettu teksti voi synnyttää täysin toisenlaisen mielikuvan, kuin jos selittäisit asian kasvotusten, kuten olit ehkä ajatellut. Viestit voidaan ymmärtää väärin tahattomasti, joskus jopa tahallaan, jokatapauksessa ne voidaan tulkita monilla eri tavoilla, riippuen aina lukijasta. Epidemia- aika on asettanut monenlaisia haasteita meille kaikille, vuorovaikutus etänä on täysin erilaista kuin ryhmässä, siitä puuttuu läsnäolon tuoma inhimillisyys. Ihminen hakeutuu vuorovaikutukseen muiden kanssa, se on perustarve. Parhaimmillaan kokemus ryhmätyöstä onkin dialogia, yhteinen prosessi, jossa jokaisella ryhmän jäsenellä on mahdollisuus perustella näkemyksensä.

Jätä kommentti

Vastaa