DigiIN- osallisuutta ikäihmisille digipalveluita hyödyntämällä- projektin kuulumiset

Projektimme tavoitteena on kartoittaa kyselytutkimuksena ikäihmisten digitaalisten palveluiden käyttökokemuksia ja näkemyksiä siitä, millaisia digipalveluja yhteiskunnassamme on tarjolla. Olemme keränneet aineistoa haastatteluiden avulla ja osa kyselyyn vastanneista vastasi paperilomakkeeseen ilman haastattelua.

Yhteistyökumppanimme toiveesta keräsimme aineistoa lukumääräisesti enemmän kuin keväällä 2020 suoritetussa haastattelussa. Projektimme on siis jatkoa kevään hankkeelle. Yhteistyökumppanin hyväksynnällä käytimme pitkälti samaa kyselylomaketta, joka oli luotu kevään kyselyyn. Tämän perusteella voimme havainnoida, onko globaali Covid-19 pandemia vaikuttanut digipalveluiden hyödyntämiseen tai lisännyt niiden tarvetta. Keväällä 2020 valmistuneen projektin aikana olettamuksena oli, että pandemia olisi selätetty kuluvan kevään aikana.
Haastateltavat löytyivät meidän projektitiimimme omista kontakteista, haastateltavia oli yhteensä 40 kappaletta. Iältään haastateltavat ovat 58 -93 vuotiaita.

Kuva Pixabay

Kerroimme ensimmäisessä blogipostauksessamme, että suoritamme projektin P2P-opiskelijaprojektina. Projektipäällikkömme sai kunnian kertoa teille, mitä P2P oikein tarkoittaa;

“Projekteissa oppiminen on Laurean Peer to Peer (P2P) projektioppimisympäristössä yli kymmenen vuoden sekä yli tuhannen projektin aikana kehitetty Learning by Developing oppimismalli, jossa koko tradenomitutkinto opiskellaan kursseilla istumisen sijaan kokonaan projekteissa. Projektien toimeksiannot sekä kumppanuus yhteistyökumppanien, projektitiimin sekä koulun kanssa tuottavat vahvan suhdeverkoston sekä kehittävät oppilaiden itsevarmuutta kuin myös metataitoja, esimerkiksi oma-aloitteisuutta”

Otto Berg
Kuva Pixabay

DigiIN-hankkeen opiskelijaprojekteissa projektitiimin jäsenet ovat monialaisia sekä mukana on tradenomiopiskelijoita kuin myös sosionomiopiskelijoita. Projektissa on opiskelijoita opiskeluiden eri vaiheista. Aina juuri aloittaneista jo viimeistä vuottaan sekä mahdollisesti jopa opinnäytetyötään tekevää myöden. Tämä diversiteetti antaa mahdollisuuden uusien opiskelijoiden avartaa näkymää opintojen etenemisestä sekä nostaa tiimioppimisen tasoa. “

Otto Berg

Seuraavaksi projektimme etenee haastatteluista saadun aineiston analysointiin. Analyysin perusteella kokoamme tulokset ja esittelemme ne projektiseminaarissa. Tulokset kokoamme myös tänne blogin puolelle.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi