Tulevat HR-asiantuntijat työnantajamielikuvaa kehittämässä

Laurean liiketalouden opiskelijat ovat tehneet projektia yhteistyössä avainkumppani StaffPointin kanssa syyskuun alusta alkaen. Toimeksiantonamme on tehdä tutkimus StaffPointin työnantajamielikuvasta ja sitä kautta löytää kehityskohteita työntekijöiden saatavuuden tehostamiseksi sekä työnantajakuvan kehittämiseksi. Tämän kartoittamiseksi suunnittelemme ja toteutamme määrällisen tutkimuksen, jonka avulla selvitämme työnantajakuvaa StaffPointista.

Aloitimme yritysyhteistyöprojektin kartoitusvaiheella, jossa tutustuimme erilaisiin tutkimusmenetelmiin ja analysoimme niiden soveltuvuutta työhömme. Perehdyimme aluksi tutkimusmetodiikkaan ja kirjoitimme teemasta tietoperustan, joka tuki konkreettisia toimenpiteitä projektissamme. Näin jokainen opiskelija pääsi perehtymään eri tutkimusmenetelmiin, mittareihin, kyselyiden ja haastatteluiden suunnitteluun, toteutukseen sekä tulosten analysointiin. Selvityksen pohjalta suunnittelimme StaffPointin sidosryhmille lähetettävän kyselyn, joka jaettiin StaffPointin sosiaalisessa mediassa, työhakemuksen yhteydessä sekä valitussa suljetussa Facebook-ryhmässä.

Projekti toteutetaan paikan päällä, itsenäisesti sekä etätyönä. Tiimissämme on seitsemän opiskelijaa, joilla jokaisella on korvaamaton rooli. Rooleja ovat muun muassa projektipäällikkö, sihteeri ja sosiaalisen median sisällöntuottaja. Lisäksi työskentelyämme tukee kaksi ohjaajaa, joiden kanssa tapaamme viikoittain. Projekti on laajentanut tiimimme käsitystä tutkimuksen käytännön toteutuksesta, siihen liittyvistä vaiheista sekä työnantajakuvan muodostumisesta. Aidon työelämäprojektin ja yhteistyökumppanin kanssa toimiminen on osalle tiimin jäsenistä täysin uusi opiskelumuoto. Työskentely on ollut kaikille mielenkiintoista, ja samalla osalle tiiminjäsenistämme mukavaa vaihtelua perinteiseen opiskeluun. myös toimimaan aidossa projektiympäristössä todellisen haasteen parissa. Meille on ilo työskennellä Laurean avainkumppanin kanssa oppien aitoja tulevaisuuden työelämässä vaadittuja tietoja ja taitoja, samalla kehittäen StaffPointin työntekijäsaatavuutta.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi