Uusia ideoita projekteihin kiinnostavien workshopien avulla

Projektin yhteistyökumppanina toimii Lammin Säästöpankki, joka toimii muun muassa Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä ja Riihimäellä. Projektin tavoitteena on kehittää Lammin Säästöpankille uutta liiketoimintaa. Myöhemmin toimeksianto tarkentui keskittymään erityisesti Lammin säästöpankin mobiilisovellukseen ja verkkopankkiin.

Projektin toimeksianto oli aluksi todella laaja, joten muutama viikko projektin alusta meni miettiessä mitä kaikkea pankit tekevät, ja mitä mahdollisia tulevaisuuden liiketoimintamalleja pankeilla voisi olla. Projektin aikana tiimi on huomannut, että uuden tuotteen ideointi ei ole helppoa. Ideointia on kuitenkin auttanut tiimin positiivinen asenne. Vaikka aivan jokaista ideaa ei ole pystytty lähteä miettimään, on jokaisella tiimin jäsenellä ollut oma roolinsa siinä, millaisiksi ideat ovat projektin aikana muodostuneet. 

Projektin etenemistä auttoivat Jari Kyrön pitämät workshopit, joissa opeteltiin muun muassa erilaisia liiketoimintamalleja ja tehtiin prioriteettilaskelmia. Workshopit eivät tarjonneet suoria vastauksia ongelmiin, mutta auttoivat projektitiimin oikeaan suuntaan ja nostivat esille kriittisiä ajatuksia omasta ideoinnista sekä antoivat uusia ideointimenetelmiä mietittäväksi. 

Projektia on vielä muutama viikko jäljellä, ja sen aikana on tarkoitus viimeistellä ideoita sekä tehdä esitys, jonka pohjalta Lammin Säästöpankki saattaa lähteä jatkojalostamaan ideoita sekä hyödyntämään projektin tuotoksia. 

Kuva, joka sisältää kohteen sisä, huone, nainen, pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti

Kommentoi