400 vastausta paketissa

Syksyn 2021 Willan kävijätutkimuksen projektitiimi on saanut tämän syksyn kävijätutkimuksen pakettiin. Projektin tavoitteena oli saada 400 vastausta asiakastyytyväisyyskyselyyn, johon tiimi myös pääsi kovan työnteon tuloksena. Vastauksien keräämiseen käytettiin paperista-, sekä sähköistä lomaketta. Paperisia vastauksia saatiin 210 ja sähköisiä 190.

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin Kauppakeskus Willan asiakkaille.

Vastaus aineistoa lähdettiin analysoimaan Excelissä. Tiimi pyrki avaamaan kysymyksiä tehden niiden vastauksista mahdollisimman selkeitä ja havainnollistavia kuvioita. Tiedon analysoinnissa käytettiin myös ristiintaulukointia. Ristiintaulukoinnin kohteena oli esimerkiksi vastaajien ikä ja sukupuoli sekä kauppakeskuksessa asioinnin syy ja sukupuoli. Tiimimme kävi hakemassa Laurean Hyvinkään kampuksella järjestetystä Excel-pajasta tietoja ja taitoja execlöintiä ja ristiintaulukointia varten.

Kuvassa kuvio vastaajien ikäjakaumasta sukupuolittain.

Vastaajistamme valtaosa oli naispuolisia, ja eniten vastaajia oli ikäluokassa 16-24 molempien sukupuolien kohdalla. Koska kysely toteutettiin Hyvinkäällä, niin suurinosa vastaajista oli myös Hyvinkäältä kotoisin. Hyvinkään jälkeen eniten vastanneita saapui Willaan Nurmijärveltä ja Riihimäeltä.

Koimme, että tänä vuonna kyselyyn uutena elementtinä tuotu sähköinen lomake auttoi meitä pääsemään 400 vastauksien tavoitelukuun. Sähköinen lomake oli suosittu varsinkin ikäryhmissä 16-24 ja 25-44.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi