Digisosiaalityön tarpeet tulevaisuudessa

Olemme projektissamme yhteistyössä Nemovan ja Laurean kanssa saavuttaneet virstanpylvään, jossa on aika tutkia tarpeita digisosiaalityölle. Projektin edetessä olemme havainneet, että joissain sosiaalityön kentissä on jo nykyään saatavilla vertaistukea netissä tai sosiaalisen median palveluissa. Tällaisista esimerkkejä ovat ADHD sekä autisminkirjo. Näistä kiitos kuuluu kaikille, jotka jaksavat antaa pyyteetöntä vertaistukea niille henkilöille, joilla on haasteita elämässään. Näiden lisäksi löytyy valitettavasti yhä edelleen monia aloja, joilla vastaavaa tukea ei ole samalla tavalla saatavilla. Tällaisesta hyvä esimerkki on videopeliriippuvuus. Videopelaamisessa voi myös olla hiuksenhieno ja nopeasti muuttuva linja, milloin normaali ja mukava videopelaaminen muuttuu elämää häiritseväksi riippuvuudeksi. Tähän alkuvaiheeseen Nemova haluaa tarjota helposti sekä nopeasti saatavilla olevaa ammattilaisapua etäyhteyksien avulla ennen kuin ongelma pääsee liiaksi eskaloitumaan.

Kuva: Pixabay

Digisosiaalityön tarpeiden kartoittaminen

Projektimme seuraavana vaiheena on saada tarkempaa tietoa, minkälaisesta tuen tarpeesta on puutetta ja miten ammattilaisen ohjaama etätuki voisi näissä tilanteissa auttaa. Tuen tarpeita on nykyään erilaisia sekä eritasoisia ja mahdollisten ryhmien suunnittelussa on järkevää pitää tämä mielessä. Ryhmäkeskusteluilla pyritään tuomaan samanlaisessa tilanteissa olevat vanhemmat yhteen, jotta jokainen saisi tapaamisesta mahdollisimman paljon irti ammattilaisen avulla.

Oikeanlaisen tuen tarpeen lisäksi pitää selvittää minkä muotoiseen tukeen on tarvetta. Projektimme tavoitteena on selvittää, onko mielekästä toimia ammattilaisen johtamassa ryhmässä muiden samanlaisessa tilanteessa olevien perheiden kanssa. Vai mahdollisesti ainoastaan yksilökeskusteluissa ammattilaisen kanssa tai mahdollisesti jonkinlaisessa hybridiratkaisussa eli edellä mainittujen yhdistelmäratkaisussa. Ryhmäkeskusteluiden tavoitteena on saada koostettua vertaistukiryhmien hyvät puolet, jossa päästään jakamaan samassa tilanteissa olevien perheiden kokemuksia ja muiden hyväksi kokemia ratkaisuja sekä samalla saamaan ammattilaisen vinkit ja neuvot arjen ratkaisuihin. Hybridiratkaisulla ryhmästä saatuja ratkaisuja voitaisiin vielä syventää kahdenkeskisellä keskustelulla ammattilaisen kanssa.

Digisosiaalityön palvelun arvo?

Projektin toinen puoli tällä hetkellä on palvelun tarpeen lisäksi tutkia digisosiaalityön kustannuspuolta, sillä ammattilaisen antamaan panokseen sisältyy kustannuksia. Tärkeätä on tietää, mitä tällaisesta palvelusta oltaisiin valmiita kustantamaan. Kustannukset ovat tärkeät pitää kohtuullisena saatuun palveluun nähden ja selventämään mikä tällaisen palvelun arvo on. Projektillamme on tätä blogia kirjoittaessa meneillään kysely liittyen digisosiaalityön tarpeisiin sekä kustannuksiin, johon me koko projektitiimin puolesta toivomme saavamme mahdollisimman paljon vastauksia sekä rehellistä palautetta liittyen suunniteltuun palveluun. Blogissamme tulemme jatkossa kertomaan projektimme kulusta sekä tekemämme kyselyn tuloksien pääpiirteistä.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi