Keusoten työnantajakuvan selvittäminen vahvistamassa opiskelijatiimin osaamista

Kevät on edennyt hujauksessa ja onkin aika toiselle projektiblogikatsaukselle. Projektin aikana suoritimme toimeksiantajamme Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä eli Keusoten toimesta kaksi työnantajakyselyä. Onnistuimme saamaan kyselyihin huikean määrän vastaajia, erityisesti Keusoten henkilöstölle suunnattuun sisäiseen kyselyyn vastasi yli 900 työntekijää. Ulkoista kyselyä julkaistiin Keusote alueeseen kuuluvien kuntien ja sote-alan opiskelijoiden Facebook-ryhmissä. Ulkoisella kyselyllä tavoitimmekin yli 200 vastaajaa.

Olemme oppineet paljon uutta projektin aikana ja pyrkineet jakamaan tehtäviä tasaisesti tiimin jäsenten kesken. Ohessa tiimiläisten ajatuksia eri tehtävistään sekä siitä mitä olemme oppineet projektin aikana:

“Tiimin kanssa on ollut ilo työskennellä! Sihteerinä toimiminen on opettanut itselle paljon ja lisäksi olen oppinut hallitsemaan omaa ajankäyttöä. Päädyin analysoimaan avoimia vastauksia ja työn määrä ehkä yllätti hieman. Kokonaisuutena projektityöskentely on kuitenkin ollut opettavaista ja mukavaa! ” – Aleksina

“Projektityöskentely kuulosti aluksi hankalalta, mutta päädyttyäni projektipäällikön rooliin alkoivat käytänteet selkiytyä. Saimme selkeän, mutta kiinnostava toimeksiannon tehdä sekä sisäinen että ulkoinen työnantajakuvakysely Keusotelle. Toimeksiannon ollessa selkeä, meillä oli hyvät mahdollisuudet opetella projektityöskentelyä ja samalla tuntemaan toisiamme. Kyselylomakkeiden tekeminen yhdessä oli mukavaa ja sujui mallikkaasti, kuten myöskin tulosten analysointi. Itse olin analysoimassa määrällisiä tuloksia Excel-taulukoinnin avulla. Excelin käyttö on varmasti yksi tärkeimmistä projektin aikana oppimistani taidoista. Voin myös sanoa vuorovaikutustaitojen kehittyneen runsaasti ja huomasin myös tulevani hyvin toimeen paineen alla. Projektityöskentely on ollut ajoittain haastavaa, mutta ehdottoman palkitsevaa. Kiitokset siitä toimeksiantajallemme Keusotelle ja koko projektitiimille!” – Matias

“Itse en koskaan aiemmin ole pohtinut erilaisten kyselyiden takana tapahtuvaa työtä ja suunnittelua, joten tämä projekti on todella avannut silmät siihen, kuinka kyselyitä tehdään, mitkä asiat taustalla vaikuttavat ja millaista vastausten analysointi on. Uskon tästä osaamisesta olevan paljon hyötyä työelämässä tulevaisuudessa. Projektitiimimme on yllättänyt itseni täysin siinä, kuinka asiantuntevasti hoidimme analysoinnin, kuten erilaisten taulukoiden teon ja teemoittelun.” – Carita

“Mahtava tiimi ja mielenkiintoinen toimeksianto. Hyödyllisintä minulle on ollut oppia excel taulukointia ja olen saanut paljon oppeja tulevaisuutta varten. Kiitos koko tiimille ja Keusotelle!” – Tina

“Olemme tiimimme kanssa jo loppusuoralla projektin toteutuksen kanssa. Olemme vetäneet hienosti yhtä köyttä koko kevään ajan ja pikkuhiljaa alkaa tuntua siltä, että loppu häämöttää.  Projektin avulla olen henkilökohtaisesti oppinut paljon uutta, kuten; kyselyiden luominen, kyselytulosten analysointi ja kaikki muut Laurean projektityöskentelymalliin liittyvät työvaiheet. Meillä on mahtava tiimi, kiitos kaikille! ” – Iida

“Pääsin mukaan Excel-tiimiin, kun aloimme analysoimaan saatuja kyselytuloksia. Yllätyin, kuinka mukaansatempaavaa tulosten analysointi oli. Laadimme saaduista vastauksista Pivot-taulukoita, joiden avulla piirsimme graafeja tulosten havainnollistamiseksi. Olen projektin aikana kehittynyt erityisesti ajanhallinnassa sekä Excelin käytössä. ” – Maria

“Toimeksiantaja oli myös erittäin tyytyväinen prosessiin ja tuotoksiin! Kiitos kaikille hyvästä työstä!” – henkilöstöjohtaja Monica Hostio

Kiitos yhteistyökumppanillemme sujuvasta ja tiiviistä yhteistyöstä!

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi