Liiketalouden opiskelijatiimi Keusoten työnantajakuvaa vahvistamassa

Työnantajakuvalla on merkittävä vaikutus tulevaisuuden rekrytoinneissa. Työnantajakuva voidaan jakaa kahteen eri näkökulmaan: sisäiseen ja ulkoiseen työnantajakuvaan. Ensimmäisessä tapaamisessa toimeksiantajan kanssa tutustuimme organisaatioon ja yhteistyökumppaneihin. Tapaamisen jälkeen olimme hieman viisaampia siitä, mitkä ovat toimeksiantajan toiveet projektille. Muutamia ideoita alkoikin jo virrata mielessä.

Projektin toimeksiantajana toimii Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, eli Keusote. Kuntayhtymä liittää yhteen kuuden eri kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut. Keusoteen kuuluvat seuraavat kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on vasta aloittanut, nuori organisaatio. Kuntayhtymä on aloittanut jäsenkuntiensa sote-palveluiden järjestämisen ja tuottamisen 1.1.2019. Keusote haluaa kehittää työnantajakuvaansa ja tätä kautta parantaa houkuttelevuuttaan sote-alan työmarkkinoilla työnantajana.

Keusoten toiveena projektille on parantaa työntekijäsaatavuutta ja saada kehitysideoita mielikuvan vahvistamiselle. Alustavan suunnitelman mukaan lähdemme selvittämään mielikuvia organisaation sisäisellä ja ulkoisella kyselyllä. Näiden avulla analysoimme työntekijöiden ja organisaation ulkopuolisten mahdollisesti tulevaisuudessa potentiaalisten työntekijöiden mielikuvaa Keusotesta ja sitä, miten Keusote voisi kehittää toimintaansa. Sisäinen kysely tehdään organisaation sisäisen intran kautta. Lähdimme suunnittelemaan ideaa ulkoiseen kyselyyn kuntien asukkaille sekä alueen sote alan opiskelijoille. Kyselyihin osallistutaan anonyymisti. Pohdittavaksi jääkin mitä kanavia käytämme kyselyn toteutukseen, sillä toistaiseksi voimme käyttää vain virtuaalisia vaihtoehtoja. Koronatilanteen vuoksi emme voi suorittaa katugallupia.

Seuraavassa blogitekstissä pääsemmekin jo avaamaan tarkemmin toteutunutta projektia ja sen kulkua. Kevään aikana on varmasti herännyt lisää ajatuksia projektityöskentelystä.

Jätä kommentti

Vastaa