Markkinatutkimus pandemian vaikutuksista liiketilojen kysyntään ja tarpeisiin – Blogi 1

Olemme tammikuussa opinnot aloittanut projektiryhmä. Projektimme toimeksiantaja on hyvinkääläinen kiinteistökehitysyritys. Toimeksiantona on tehdä markkinatutkimus pandemian vaikutuksista liiketilojen kysyntään ja tämän jälkeen jatkosuunnitelma markkinoinnille. Projekti on lähtenyt hyvin käyntiin, vaikka kaikki tiimiläiset ovat uusia P2P-opiskelijoita ja opittavaa on. Maaliskuun alussa alkanut etätyöskentely tuo haasteensa, mutta ehdimme tutustumaan toisiimme kasvotusten kampuksella työskennellessä tammi-helmikuussa. Ehdimme aloittaa markkinatutkimukseen kuuluvan kyselytutkimuksen tekoa yhdessä kampuksella ja olemme jatkaneet sen tulosten läpikäyntiä etänä. 

Kyselyn tulosten analysointia etätoimistolla.

Ensimmäisenä lähdimme tekemään kyselyä hyvinkääläisille kuluttajille, jotta saisimme selville heidän näkökulmiaan pandemian vaikutuksiin palveluiden ja liiketilojen suhteen. Kuluttajakyselyn suunnittelun aloitimme samaan aikaan kuin ensimmäisen tietoperustan kirjoittamisen, joka antoi meille hyvää pohjaa kyselytutkimuksen tekemiseen. Suunnittelimme kysymykset yhdessä tiimin kanssa ja hyväksytimme ne ohjaajalla sekä toimeksiantajalla ennen tiedonkeruun aloittamista. Kyselyn julkaisimme hyvinkääläisten eri Facebook-ryhmissä ja saimme kerättyä noin 100 vastausta. Vastaajat olivat käyttäneet kyselyyn aikaa ja ajatusta, josta voitiin päätellä, että aihe on ajankohtainen myös kuluttajille. Vastauksia analysoidessa selvisi, että monien ostokäyttäytyminen ja asiointi liikkeissä oli muuttunut pandemian myötä, sekä kaivattiin uudenlaisia konsepteja ja malleja paikan päällä asiointiin. 

Yrityskyselyä lähdimme toteuttamaan kuluttajakyselyn tuloksien pohjalta. Mietimme millä kysymyksillä ja vastausvaihtoehdoilla pääsisimme lähimmäksi parhaiten hyödynnettävissä olevaa tietoa. Kyselyssä selvitetään myös, miten pandemia on vaikuttanut eri toimialoihin ja miten paljon on siirrytty niin sanottuun hybridikauppamalliin. Hybridikauppamalliin siirtyneet yritykset toimivat kivijalkaliikkeessä sekä verkossa. Kyselyä lähetettiin yrityksille, jotka toimivat toimeksiantajamme liiketiloissa, sekä muille Hyvinkään keskustassa toimiville yrityksille. Yrityskyselyyn sovimme toimeksiantajan kanssa arvottavaksi lahjakortin, jotta saataisiin myös yritykset innostumaan kyselyyn vastaamisesta. 

Yrityskysely on lähetetty yrityksille vastattavaksi ja odotamme, että pääsemme käymään vastauksia läpi sekä analysoimaan ne. Tämän jälkeen ryhdymme suunnittelemaan kyselyjen perusteella jatkosuunnitelmaa markkinoinnille, mutta ennen tätä voimme aloittaa rauhassa toisen tietoperustan kirjoittamista.  

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi