Projekti päättyy, Bonnellisuus jatkuu! – markkinatutkimus – Bonne Juomat Oy

Se olisi joulukuu ja pakkaustutkimus on saatu päätökseen. Saimme kaiken kaikkiaan 239 vastausta verkkokyselyymme. Jes!

Muistutuksena vielä, projektin toimeksiantajana toimi kotimainen mehutehdas Bonne Juomat Oy.  Projektin tavoitteena oli selvittää, miten pakkaus viestii brändin arvoja. Selvityksen kohteena olivat soseet ja smoothiet. Tutkimusmenetelmänä käytimme kvantitatiivista verkkokyselyä. Tutkimus toteutettiin aikavälillä 4.-18.11.2021.

Päätimme hyödyntää sosiaalista mediaa kyselyn jakamisessa. Jaoimme kyselyä Facebook ryhmissä, projektin blogipostauksessa sekä Bonnen Instagramissa ja verkkosivuilla. Pyrkimyksenä oli tavoittaa kohderyhmä, jotka olivat pienten lasten äidit sekä leipovat ihmiset. Tämä tavoite mielessämme päätimme jakaa kyselyn Facebook ryhmiin, jotka olivat: Hyvinkääläisten ilmoitustaulu, Leivotaan! ja Smoothie-kulma. (Ensin tietysti varmistimme ryhmien ylläpitäjiltä, että kyselyn jakaminen oli ok.) 95 % vastauksista tulikin Facebookin kautta.

Onnistuimme tavoittamaan kohderyhmät hyvin. Suurin osa vastaajista oli 21–45-vuotiaita naisia ja vastaajat kertoivat käyttävänsä tuotteita eniten välipalana, leivontaan tai jälkiruokiin. Muita asioita mitä kyselyssä kävi ilmi: Vastaajien mielestä pakkauksen ulkonäkö vaikuttaa ostopäätökseen jonkin verran. Vastanneiden mielestä Bonnen pakkaus viestii kotimaisuutta, raikkautta ja informatiivisuutta. Ilmeni myös, että smoothien ja soseiden ostopäätökseen vastaajien mielestä vaikuttaa eniten maku ja laatu.

Mitä opimme projektista? Opimme suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinatutkimuksen. Kehityimme tiimityöskentelyssä ja onnistuimme saamaan kyselyyn kattavan määrän vastauksia määräajassa. Haluamme kiittää kuluneesta syksystä yhteistyökumppaniamme Bonnea, sekä ohjaajaamme Pyryä.

Tästä onkin hyvä lähteä joulun viettoon ja palataan ensi vuonna uusien projektien parissa!

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi