Sähkön myynnin kehittäminen, antoiko projekti virtaa?

Syksyllä 2021 toteutetussa projektissa Nivos Oy toimi toimeksiantajana. Projektin tavoitteena oli kehittää sähkön myyntiä ja etsiä ja testata uusia myyntikanavia. Haastattelin projektimme toimeksiantajaa myyntipäällikkö Iikka Laurikaista siitä, miten onnistuimme projektin tavoitteiden toteuttamisessa. Tavoitteiden saavuttamiseksi tuotimme Nivokselle kehittämisehdotuksia nykyiseen markkinointiin ja mainontaan kuten esim. radiomainontaan. Samoin kuin tuotimme Nivokselle useita ideoita sloganeiksi.

Iikka Laurikainen kertoi odottavansa projektilta ennakkoluulotonta ja rohkeaa lähestymistä arkisen tuotteen myyntipaikkoihin ja -tilanteisiin. Myös uusien jopa yllättävien yhteyksien kytkeytymistä sähkösopimuksen hankintaan kaivattiin.

Kysyttäessä Iikalta, millaisia mahdollisuuksia he näkivät yhteistyössä, Iikka kertoi, että he odottivat toimialan ulkopuolisin ja asiakkaan silmin nähtynä perinteisten kanavien lisäksi uusien Touch Pointien löytymistä. Nivoksen tavalla toimia mahdollisten myyntiä edistävien asiakashyötyä tuottavien lisäpalveluiden ja sidosten löytyminen

Iikalta kysyttäessä mahdollisia sudenkuoppia, hän näki niitä rajauksen onnistumisessa eli tekemisen ja tulosten laajenemista otsikon ulkopuolisiksi havainnoiksi, jolloin päätavoitteen panostus heikkenee.

Ennakkoasenteisiin nähden Iikka kertoi, että tulokset pureutuivat Nivoksen vaikutettavissa oleviin asioihin. Päätavoite eli uusien kanavien ja kosketuspisteiden ideointi jäi kuitenkin hieman odotuksista vajaaksi, sillä kuten jo matkan varrella huomattiin, ei mitään maata mullistavaa uutta tahdo löytyä ja alalla on jo kokeiltu melko montaa tapaa tavoittaa asiakkaat. Löydökset ja ideat ovatkin pääosin jo Nivokselle tuttuja, mutta niiden esiintuonti ja priorisointi projektilla korostaa merkityksiä. Nivoksen erottautumistekijä kirkastui hieman, mutta sen testaus asiakkaissa jää jatkoprojektien hoidettavaksi.

Mukavaa joulua kaikille!

Jätä kommentti

Vastaa