Selvitys sosiaalityöstä digialustalla

Projektimme loppu häämöttää samalla kun kesälomat monella kohta alkavat. Tämä on ollut monivaiheinen ja erittäin mielenkiintoinen yhteistyöprojekti Nemovan kanssa. Olemme oppineet molemmin puolin uutta, lisäksi olemme saaneet kirkastettua kuvaa digisosiaali- ja perhetyön tarpeista. Nyt on aika hieman katsoa taaksepäin ja pohtia projektista saatuja tuloksia. Tämän jälkeen pitää nostaa katse ylös kohti tulevaisuutta ja miettiä seuraavat askelmerkit, koska valmista ei vielä ole, vaikka yksi projekti saadaankin nyt päätökseen. Lyhyesti voimme aluksi summata, että Nemovan suunnittelemille digipalveluille olevan tarvetta jo nyt. Eikä tarve siitä mihinkään itsestään katoa, päinvastoin sen nähdään vielä kasvavan. Mutta kuinka saadaan palvelu kohtaamaan tarpeen?

Kuva Pixabay

Näkemys digiperhetyön tarpeista

Projektimme yksi päätavoitteista oli selvittää digitaaliseen alustaan pohjautuvan sosiaalityön tarpeesta. Suoritimme tämän selvityksen nettikyselynä, jonka pohjana oli aiemmin projektissa tekemämme esiselvitys liittyen sosiaalityöhön liittyvistä digitaalisista alustoista. Kyselyn vastausten pohjalta projektimme lähti syventymään tietoa, kuinka mahdolliset Nemovan uudet digialustapohjaisen sosiaalityön asiakkaat kokisivat tällaisen palvelun. Projektissa pyrimme saamaan kyselyyn mahdollisimman laajan otannan tukea tarvitsevien lasten vanhemmilta. Kyselyyn saimmekin useamman vastauksen höystettynä mielipiteillä laidasta laitaan. Näistä vastauksista kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita, jotka uhrasivat hetken omaa aikaansa tärkeän asian puolesta.

Kyselyn pohjalta vahvistimme saamaamme teoriapohjaa, että nopean reagoinnin matalan kynnyksen palveluille on tarvetta. Kyselystä ei vielä selvinnyt kuinka Koronavuosi on vaikuttanut perheiden sosiaalityön tarpeisiin, mutta Koronan vaikutuksia myös sosiaalityön puolella tullaan hoitamaan jatkossa. Tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että digipohjainen sosiaalityö on suunnattu perheille alkuvaiheen avuksi. Hoidossa pitkällä olevat ei tällaista palvelua niin suuresti tarvitse ja se voitiin havaita kyselyn vastauksista. Mutta perheillä, joilla ei välttämättä ole vielä diagnoosia ja kokevat silti tarvitsevansa apua, niin matalan kynnyksen digiperhetyö on erittäin sopiva apu selviämään arjenhaasteista. Kyselystä pystyi lisäksi huomaamaan epäkohtia, esimerkiksi tuki vanhemmille jää hoidossa vähemmälle, vaikka itse lapsen hoito on erittäin hyvää. Tällaisiin epäkohtiin Nemovan digiperhetyöllä voitaisiin antaa apua, vaikka hoito muuten perheessä olisi jo pitkällä.

Digiperhetyön tulevat suuntaviivat

Projektimme edetessä olemme selvästi havainneet selvää tarvetta digiperhetyölle ja jopa mahdollisia epäkohtia, joita voitaisiin paikata digiperhetyön avulla. Haasteeksi tässä ei päällimmäisenä tule teknisen sovelluksen rakentaminen tai ratkaisujen kehittäminen, vaan vastata oikein taustalla vellovaan ongelmaan. Nemovan digiperhetyön seuraavana askeleena on tuoda palvelua helposti saataville sinne missä tukea tarvitaan. Nykypäivänä etäpalvelut ovat monessa palvelussa normaali toimintatapa ja emme näe miksi sosiaalityön ensikontaktit eroaisi tästä millään tavalla. Seuraavat projektit pyrkivät varmasti tuomaan digipalvelua lähemmäksi sitä tarvitsevia sekä luovat samalla tunnettavuutta tälle tärkeälle työlle. Tästä kuulemme varmasti jatkossa lisää ja uskoaksemme pelkkää hyvää. Lopuksi kiitos kaikille projektiin osallistuneille ja Nemovalle erityinen kiitos avauksesta mielenkiintoiseen sekä merkitykselliseen palveluun, jota saimme olla mukana luomassa.

Kuva Pixabay

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi