Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeiden kartoitus

Hyvinkään Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoista koostuva projektitiimimme on päässyt aloittamaan syksyn opintonsa yhteistyössä Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin kanssa. Meidän seitsemän hengen projektimme toimeksiantajana toimii Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari.

Projektitiimimme sai tehtäväksi kartoittaa tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita, jotka projektitiimi esittää OsaajaForum-tapahtumassa 17.11.2021 Hyvinkäällä Villatehtaalla. Projektitiimimme sisältyy suunnitella kysely sekä kyselyn pohjalta vielä jatkohaastattelu, joka toteutettiin luvan antaneille vastaajille. Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, mitkä ovat tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenien mukaan. Kyselyn lisäksi haastatteluiden avulla pääsimme vielä enemmän syventymään aiheeseen.

Kuva meidän tiimistä.

Tämä projekti startattiin elokuun lopussa ja päättyy joulukuun alussa. Meidän projektitiimimme koostuu pääosin toisen vuoden opiskelijoista ja muutamasta ensimmäisen vuoden opiskelijasta. Ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat vanhemmilta opiskelijoilta hyviä vinkkejä ja ohjeita projektityöskentelyyn.

Toteutimme tutkimuksen sähköisen kyselylomakkeen avulla, jonka Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari lähetti jäsenilleen. Haastattelut toteutimme Teams-palvelun välityksellä erikseen sovittuina ajankohtina.

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari on vuonna 1953 perustettu aktiivinen reilun 400 yrityksen verkosto. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari edistää heidän jäsentensä menestystä sekä kilpailukykyä proaktiivisesti ollen elinkeinoelämän toimintaedellytyksien vaikuttaja.

Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin! Palataan sitten myöhemmin toisen blogikirjoituksen parissa ja katsotaan, miten projekti on onnistunut. Hauskaa syksyä toivottavat: Emma Suominen, Inka Halla, Tiina Tamminen, Samu Laaksonen, Ari Westerlund, Ilmari Hiidenniemi ja Minna Mattila

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi