Tulevaisuuden uusia tuulia työnantajamielikuvaan ja työnhakijakokemukseen SOL Palvelut Oy:lle

Syyslukukauden 2021 projektimme päätavoitteena oli SOL Palvelut Oy:n työnantajamielikuvan ja työnhakijakokemuksen kartoittaminen siivous- ja toimitilapalveluissa Uudenmaan alueella. Toisena tavoitteena oli puhtaanapitoalan vetovoimaisuuden kasvattaminen. HR-projekti on ollut antoisa ja mielenkiintoinen kokemus tiimillemme tutustua henkilöstöjohtamisen maailmaan.

Projektissa toteutimme sähköisen kyselyn sekä työnhakijakokemuksen että työnantajamielikuvan kehittämiseksi SOL Palvelut Oy:llä. Loimme projektin lopulla vinkkilistan SOL Palvelut Oy:lle, miten kyselyn tuloksia voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa. Lisäksi kohderyhmä- ja kilpailuanalyysilla kartoitimme tilannetta markkinoilla, mitkä ovat SOL Palvelut Oy:n vahvuudet sekä mahdollisuudet suhteessa muihin alan yrityksiin. Muun ohella tuotimme videoideoita erilaisiin sosiaalisen median kanaviin sekä toimme esiin lisäkehitysideoita yrityksen omille internet-sivuille. Näitä voidaan hyödyntää työnantajamarkkinoinnissa, työnhakijakokemuksen kehittämisessä ja puhtaanapitoalan vetovoimaisuuden lisäämisessä.

Uuden ja ajantasaisen tiedon tuottaminen eri menetelmin oli ensiarvoista tässä projektissa. Pyrimme kuvamaan todenmukaisesti projektin olennaisia aihepiirejä eli minkälaisena potentiaaliset työnhakijat kokivat sekä näkivät SOL Palvelut Oy:n yrityksenä. Uniikkien ideoiden löytäminen oli myös tärkeätä. Tiimissä uudistimme tietoa SOL Palvelut Oy:n vastuuhenkilöille. Lopuksi rakensimme ja pohjustimme tulevaisuuden menestystä loppuraportin kautta. SOL Palvelut Oy lähtee siis kohti uusia mahdollisuuksia.

Tiimillemme projekti on ollut kehittävä. Olemme vahvistaneet ryhmätyö- ja it-taitojamme sekä oppineet uutta siivous- ja toimitilapalveluista. Projekti on ollut mukava ja mukaansa tempaava kokemus. Lisäksi saimme uudenlaisia eväitä sekä tulevaisuuden työtehtäviin että jatko-opiskeluihin. Projektimme tiimiläisetkin lähtevät uudenlaisiin haasteisiin kokeneempina ja avoimempina bisnesmaailmaan.

Valokuva: Viestintävastaava

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi