Uusien opiskelijoiden perehdytys Hyvinkäälle Laurean kampukselle

Laurea Hyvinkään kampuksen liiketalouden LeanTeam 2020 projektissa järjestettiin intensiiviviikko 11.1. – 15.1.2021 Laureaan aloittaville liiketalouden opiskelijoille. Intensiiviviikon tarkoituksena oli perehdyttää uudet opiskelijat Laureaan ja projektioppimismalliin eli P2P:n sekä antaa eväitä muutenkin opiskelun aloitukseen. Intensiiviviikon suunnittelussa hyödynsimme tietoperustoissa saamaamme tietoa ja oppia mm. kouluttamisesta ja uusien työntekijöiden = opiskelijoiden perehdyttämisestä.

Perehdytys alkaa! 

Intensiiviviikko järjestettiin Teamsin välityksellä sekä kampuksella. Päiväopiskelijat ja päivämuotoiset polkuopiskelijat tulivat kampukselle ja heidät jaettiin 15 hengen luokkiin. Teamsissä oli monimuoto-opiskelijat sekä monimuotopolku-opiskelijat. Teamsissä olimme aikaisemmin pyytäneet osallistujia pitämään kameroita auki ja tämä auttoi uusia opiskelijoita myös tutustumaan toisiaan paremmin.  

Ensimmäisenä päivänä toivotimme uudet opiskelijat tervetulleiksi Laureaan ja kerroimme Lean Teamistä. Tämän jälkeen pidimme bingon, jossa uudet opiskelijat kertoivat itsestään ja tutustuivat toisiinsa. Verkon välitykselläkin saimme bingon toimimaan ja kaikki opiskelijat saivat esittäytyä. Esiintymisten jälkeen kerroimme mikä tämä projektioppimismalli on. Tämän jälkeen kävimme läpi hyödyllistä infoa kampuksen tiloista ja lopuksi tuutoropettajat esittäytyivät opiskelijoille. Alla muutamia ajatuksia uusilta opiskelijoilta: 

“Ite ainakin tosi innolla oon alottanut opiskelut ja etäilystä huolimatta oon kokenut tän aloituksen toimivaksi, vaikka mielellään ois ihan paikankin päällä.” 

”0dotuksia opinnoilta on oman osaamisen kasvattaminen ja työkalujen lisääminen työuralla etenemistä varten sekä verkostoituminen näiden projektimuotoisten opintojen kautta.” 

“Opiskelun aloitus on ainakin omalla kohdalla ollut vähän stressaavaa, enimmäkseen ehkä toki itsellä siksi, että opiskeluissa on ollut niin pitkä väli. Mutta innolla odotan kyllä, että pääsee kunnolla tästä starttaamaan ja ehkä myöhemmin tosiaan ajelemaan sinne Hyvinkäällekin tapamaan mm omia tiimiläisiä!” 

Toisena päivänä aloitimme kertomalla tarkemmin pre-briiffeistä, briiffeistä, sopimuksista ja rooleista. Pienen infoähkyn jälkeen jaoimme opiskelijat pieniin ryhmiin ja aloitimme harjoitusprojektit. Harjoitusprojekteissa täytimme tiimisopimusta sekä projektisuunnitelmaa uusille opiskelijoille annettujen toimeksiantojen mukaan. Ruokailun jälkeen opetimme tietoperustaa ja ryhmädynamiikkaa. 

“Innolla oon aloittanut opiskelut, pieni infoähky on tullut tällä viikolla ja vähän kauhistuttaa kaikki työmäärä ja se, miten ylipäätään selviää, kun viime opiskeluista on paljon aikaa, mutta kivaa on oppia kaikkea uutta!”  

“Odottavainen ja innostunut fiilis opiskeluista. Mielenkiinnolla odotan myös projekteja, niistä ei oikeastaan kokemusta oo. Paljon jännää ja uutta.” 

Perjantaina viimeisenä päivänä kerroimme osaamisen näytöstä ja ajanhallinnasta. Uudet opiskelijat tekivät pienet osaamisen näytöt harjoitusprojektien aiheista ja esittivät ne keskenään toisillensa. Perjantaina Laureamko kävi kertomassa itsestää ja Condrad Lyaruu kertoi mahdollisuudesta vaihto-opiskeluun ja mihin voi lähteä vaihtoon. Loppupäivästä kerroimme arvioinnista ja pyysimme uudet opiskelijat täyttämään palautekyselyn. Tuutorit pitivät vielä pienen ryhmäytymisen loppuun ja intensiiviviikko tuli purkkiin. 

“Projektit hieman jännittää, oon mieltänyt itseni aina enemmän pänttää ja tenti-opiskelijaksi, mutta toisaalta kun on vastuussa myös tiimille, niin se asettaa itselle ns. hyvän paineen tehdä asiat ajallaan ja sovitusti, ettei jätä muita pulaan. Plus onhan tämä työelämään oppimista samalla! Nyt tässä pohdin, että mikähän savotta mulla on edessä, kun alan noita aikatauluja itselleni kunnolla laittamaan ylös.”

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi