Jatkoa ajatellen… verkostoidu ja viihdy – Mitä tapahtumasta on jäänyt käteen?

Tämän kevään aikana projektitiimimme on saanut olla osallisena YLY-hankkeen verkostoitumistapahtuman järjestämisessä Riihimäen ensimmäisen vuosikurssin oppilaille. Yhteistyökumppanien kanssa päädyimme muutamien nimivaihtoehtojen joukosta valitsemaan tapahtumalle nimeksi Jatkoa ajatellen… verkostoidu ja viihdy. Nimi kuvastaa tapahtumalle asetettuja tavoitteita lukiolaisten tutustuttamisesta työelämän mahdollisuuksiin ja yrittäjyyteen, lukiolaisten ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden kohtaamisten lisäämisestä tapahtumassa sekä onnistuneen tapahtuman tuottaminen. Projektin edellisestä blogikirjoituksesta voitte lukea enemmän tapahtuman suunnittelusta ja tapahtumaa järjestävästä projektitiimistä.

Tapahtumapäivä

Jatkoa ajatellen… verkostoidu ja viihdy -tapahtuma järjestettiin tiistaina 12.4 Riihimäen lukiolla. Tapahtuma alkoi virallisesti vasta klo 11.30, mutta meidän koko projektitiimi oli lukiolla jo hyvissä ajoin yhdeksältä aamulla, jotta käytännön järjestelyt saataisiin varmasti hoidettua ennen tapahtuman alkua. Varmistaminen on ylipäätään yksi tärkeimmistä asioista tapahtuman järjestämisessä, sillä pienenkin seikan epäonnistuminen tapahtumajärjestelyssä voi mahdollisesti lumipalloefektin lailla johtaa tapahtuman epäonnistumiseen.

Kun tapahtuman virallinen alkamisaika koitti, kaikki käytännön järjestelyt on saatu tiimin kesken hoidettua, yritysten edustajat vastaanotettua ja tapahtuman pääpuhuja Henri Hujala on valmiina aloittamaan puheenvuoronsa Riihimäen lukion auditoriossa. Tapahtuma käynnistyi meidän projektitiimimme jäsenen Samin tervetuliaissanoilla sekä Riihimäen lukion opettajan alustuksella, jonka jälkeen Henri pääsi aloittamaan puheenvuoronsa aiheesta ”Vahvuuksilla menestykseen”. Henrin puhe oli omasta mielestäni inspiroivaa ja ajatuksia herättävää seuratessani puhetta paikan päällä. Palautteiden perusteella Riihimäen lukiolaiset olivat myös tykänneet esityksestä paljon. Yhdestä palautteesta oli muun muassa tullut esille sen, että Henrin puhe on auttanut vastaajan tulevaisuuden suunnitelmien selkeyttämisessä.

Riihimäen lukiolaiset kuuntelemassa Henri Hujalan puhetta lukion auditoriossa.

Henrin puheen jälkeen lukiolaiset siirtyivät ryhmittäin lukion auditoriosta luokkahuoneisiin, joissa yritysten esittelyjä ja työpajoja pidettiin. Pajoja oli tapahtumassa yhteensä seitsemän, mutta aikataulutussyistä jokainen ryhmä kävi tapahtuman aikana vain kolmessa eri pajassa. Seitsemästä pajasta kolme oli yritysten esittelypajoja (Kumera, RTV & Eezy) ja kolme oli Laurean opiskelijoiden vetämiä työpajoja (VR-, Innovilla- sekä RehtiSoundi – Harrastuksesta yritykseksi -pajat). Edellä mainittujen pajojen lisäksi oli sijoituskoululaisille järjestetty talous- ja sijoitusosaamiseen liittyvä Fyffeguru-paja, jonka vetäjänä oli myös Laurean opiskelijoista koostuva YLY-hankkeen sijoitusosaamisen projektitiimi. Tapahtumasta kerättyjen palautteiden perusteella VR- sekä Fyffeguru-pajat ovat olleet eniten lukiolaisten mieleen.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Tämä kulunut kevät on varmasti ollut monelle raskas vallitsevien maailmantapahtumien johdosta, puhumattakaan kahden koronavuoden mahdollisesti jättämistä seurauksista. Nuoruuteen kuuluu itsensä etsiminen ja oman identiteetin muotoutuminen monien kokemusten kautta, mitä koronarajoitukset olivat valitettavasti rajoittaneet merkittävästi. Jatkoa ajatellen… verkostoidu ja viihdy -tapahtumaan osallistuneet Riihimäen lukion ensimmäisen vuosikurssin oppilaat ovat onneksi päässet aloittamaan lukiotaipaleensa suhteellisen normaaleissa kouluolosuhteissa lähiopetuksessa. Tämän kevään maailmantapahtumien seurauksena tulevaisuus saattaa kuitenkin joillekin lukiolaisille näyttäytyä hyvin pelottavana ja ennalta arvaamattomana. Meidän projektitiimimme järjestämän tapahtuman yhtenä tarkoituksena onkin auttaa lukiolaisia näkemään, mitä kaikkea hyvää tulevaisuudella on mahdollista tarjota ainakin työuran kannalta esittelemällä työelämän mahdollisuuksia.

Ollessani lukion ensimmäisellä vuosikurssilla, minulla ei ollut itsellä ainakaan mitään ideaa mitä minusta tulisi isona tai mitä tekisin seuraavaksi lukion jälkeen. Jälkeenpäin ajateltuna, tällaiseen verkostoitumistapahtumaan osallistuminen olisi varmasti tuonut itselleni enemmän tietoja työelämän mahdollisuuksista, varsinkin yrittäjyyteen liittyen. Jos voisin antaa lukioikäiselle minälleni yhden neuvon, antaisin kuitenkin sen, että älä murehdi liikaa tulevasta. Nuoruus on loppujen lopuksi vain murto-osa koko elämänkaaresta, eikä silloin ole vielä pakko löytää ”se oma juttu”, vaikka kaikki muut ympärillä näyttävätkin löytäneensä sen. Tärkeintä on pitää mieli avoimena kaikelle uudelle sekä uskaltaa yrittää ja epäonnistua. Saman neuvon antaisin myös verkostoitumistapahtumaan osallistuneille Riihimäen lukiolaisille.

Projektitiimi: Sami Färm, Nea Hyyrynen, Joona Järvinen, Joni Suhonen, Satu Tiainen ja Julia Vu

Ohjaaja: Maija Huhta

Kirjoittanut: Julia Vu

Kommentoi