Markkinointisuunnitelmaa rakentamassa – AddSecure

Hyvinkään Laurea-ammattikorkeakoulussa aloitettiin tammikuussa 2022 lukukauden mittainen projekti, jonka toimeksiantajana toimii yritys nimeltä AddSecure. Yritys tarjoaa iäkkäille sekä esimerkiksi huonokuntoisille ihmisille turvallisuuspalveluita, joita ovat esimerkiksi projektissa tarkasteltavat turvapuhelinpalvelut. Yritys on toiminut aikaisemmin B2B-markkinoilla, eli se on tehnyt yhteistyötä lähinnä kuntien kanssa. Nyt yritys haluaa kuitenkin laajentaa toimintaansa B2C-markkinoille, eli kuluttajamarkkinoille. Projektin tavoitteena on luoda yritykselle kattava markkinointisuunnitelma kuluttajapuolelle siirtymiseen ja sen tueksi.

AddSecuren logo

Vaikka projekti onkin vielä alkutekijöissä, on sen toteutus ollut silti mielenkiintoista. Projekti on jokaiselle projektiryhmässä työskentelevälle ensimmäinen projekti, joten se on hyvällä tapaa haaste ryhmällemme. Opimme projektin myötä nimittäin paljon uutta tietoa sellaisista asioista, jotka kiinnostavat ryhmäämme. Tähän mennessä olemme projektiryhmän kanssa tutustuneet AddSecureen sekä yrityksen kanssa kilpaileviin yrityksiin. Olemme myös perehtyneet siihen, mitä markkinointisuunnitelma oikein sisältää. Tämän pohjalta projektiryhmä on voinut tehdä erilaisia analyyseja ja se on voinut pohtia muun muassa markkinoinnin kohderyhmiä, tavoitteita, viestintää sekä mahdollisia markkinointikanavia.

Pidän itse projektista todella paljon. AddSecure on yrityksenä todella kiinnostava ja projektin tavoite on mieleiseni. Intoa projektia kohtaan lisää myös projektiryhmä, jonka kanssa tulen hyvin toimeen. Ryhmämme yhteishenki on hyvä ja kaikilla on yhtenäinen mielipide siitä, mitä projektin eteen haluamme tehdä. Lähiopetukseen siirtyminen on myös lisännyt varmuutta sitä kohtaan, että tulemme oikeasti nauttimaan projektin tekemisestä sekä onnistumaan siinä. On mukava työskennellä sellaisessa projektissa, missä vallitsee avoin ja hyvä ilmapiiri.

Kirjoittanut

Kira Parkkonen

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi