Syksyn 2022 WeaLe projekti

Tässä blogissa kerron hieman kuluneen syksyn aikana toteutetusta service business projektista nimeltä Wearable Intelligence in Learning Enviroments (WeaLe). WeaLe projekti on saannut alkunsa jo keväällä 2021. Projektin yhteistyökumppanina on toiminut siitä asti HAMK ja Kiinan Zhejiang University (ZJU). Projekti on liikkuvuushanke, joka on osa OPH:n Aasia ohjelmaa. Tavoitteena projektissa on vierailla Kiinalaisen yhteistyökumppanin luona ja tutustua siellä ZJU:n robotiikkalinjan toimintaan. Vallinneen pandemian takia, Kiinaan matkustaminen on ollut hankalaa, jonka takia, projektiryhmä ei ole päässyt matkustamaan projektin aikana.

Projektin tavoitteena on siis tutkia tekoälyä ja melkeinpä kaikkea mikä siihen liittyy. Aikaisemmat projektiryhmät ovat jo tutkineet tekoälyä projektissa monilta eri kanteilta, joten meidän tehtävänämme oli syksyn 2022 projektissa syventyä uusiin aiheisiin tekoälyn osalta. Projektin alussa tutkimme tietoperustojen yhteydessä muun muassa algoritmitreidausta, tekoälyn vaikutusta pankkisektorilla, tekoälyä opetuskäytössä, tekoälyn kaupallistamista eläinlääketieteessä ja tekoälyn kustannuksia. Aiheiden tutkiminen loi projektitiimin kesken paljon hyviä ja kehittäviä keskusteluja, joiden pohjalta sparrasimmekin toisiamme tiimipäivien aikana. Aihe oli monille uusi, mutta kaikkien kiinnostus heräsi suuresti jo alkuvaiheessa aiheita tutkiessa.

Projektitiimi osallistui tekemällä oman pisteen YLY-hankkeen järjestämään tapahtumaan, jossa Hyvinkään Laureassa esiteltiin Riihimäen oppilaille erilaisia projektityömahdollisuuksia. YLY-hankkeen pohjimmainen tarkoitus on tuoda yrittäjyyttä koulumaailmaan. Tapahtumaan osallistui yhteensä 6 eri oppilasryhmää, jotka olivat aina jokaisella pisteellä noin 15min. Kerroimme meidän pisteellämme, projektistamme ja esittelimme tekoälyä Powerpoint-esityksen avulla. Lisäksi meillä oli esillä Double läsnäolorobotti, jota lukiolaiset pääsivät kokeilemaan sekä Pepper-robotti, joka esitti mahtavia tanssiliikkeitään ja luki päivän uutisia opiskelijoille.

Toteutimme myös kyselyn oppilaille käyttäen Google Forms sovellusta ja saimmekin vastauksia 86 kappaletta, joka on tämän tyyppisestä tapahtumasta hyvä määrä. Yli 50 % vastaajista koki, että tekoäly on vieras käsite heille, mutta 57 % vastaajista kertoi oppineensa uutta meidän esityksestämme, joten se on määrältään kiitettävä suoritus.

Projektin loppupuolella projektitiimi osallistui DIG4LIFE:n toimintatutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda parhaat edellytykset digitaalisen taitojen opettamiseen parhaiden käytäntöjen avulla. DIG4LIFE on EU:n rahoittama hanke, joka kuuluu Erasmus+ ohjelmistoon. Projektitiimi sai siis tehtäväkseen, että jokainen projektitiimin jäsen pelasi kuusi noin 20 minuuttia kestävää peliä, jotka liittyivät digitaaliseen oppimiseen ja tekoälyyn. Pelejä oli luotu viikonpäiville maanantaista lauantaihin. Pelien tarkoituksena oli myös kehittää työelämäntaitoja ja loogista päättelykykyä. Projektitiimi antoi peleistä tärkeää palautetta, joita käytetään pelin kehitykseen. Pelien pelaaminen oli mukavaa vaihtelua ja niistä sai hyvin lisää tietoa tekoälyyn ja sen luomiin mahdollisuuksiin.

Loppuyhteenvetona voimme koko tiimin kesken todeta, että on ollut erittäin mielenkiintoista tutustua tekoälyyn ja sen luomiin mahdollisuuksiin. Projektitiiminä onnistuimme toteuttamaan monipuolisia asioita projektin aikana, sekä sopeuduimme ja kokeilimme rohkeasti uusia mahdollisuuksia. Tekoälyä näkee jo nyt ihan arkipäiväisissä asioissa, kuten kotona imuroivat robotti-imurit, tai nurmikoilla pyörivät robottiruohonleikkurit, tai vaikka kuuluisaksi tulleet  Alepan kaupparobotit. Niin digitalisaatio kuin tekoälykin on tullut jäädäkseen, eivätkä ihmiset vielä ymmärrä mihin kaikkeen tulevaisuudessa tätä teknologiaa tullaan käyttämään. Kehitys menee eteenpäin kovaa vauhtia, eikä vauhti ainakaan ole hidastumassa. Projektista tulee jatkoprojekti keväälle 2023, jolloin alustavien suunnitelmien mukaan projektitiimi osallistuu muun muassa pilottikokeiluun, jonka avulla lukiolaisten kanssa käytäisiin harjoittelutyöhaastatteluja virtuaalimaailmassa VR laseja apuna käyttäen. Joten jos tämä herätti kiinnostuksesi projektia kohtaan, ilmoittauduthan rohkeasti projektiin mukaan keväälle 2023.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi