Työnantajamielikuvaan ja työntekijäkokemukseen tutustumista – Laurea Hyvinkään HR-projekti

Tänä syksynä Laurea Hyvinkään liiketalouden opiskelijoiden projektitiimi suoritti kyselytutkimuksen StaffPoint Oy:lle. Kysely lähetettiin StaffPointin vuokratyöntekijöille tavoitteena kartoittaa työntekijäkokemusta ja työnantajamielikuvaa.  Opiskelijoiden suorittama kysely oli kolmas Laurean opiskelijaryhmän suorittama kyselytutkimus StaffPointille. Työnantajamielikuva on ollut toistuvana aiheena StaffPointille suoritetuissa tutkimuksissa. Viime vuonna tutkimuksen toisena aiheena oli perehdytys, mutta tänä vuonna keskityimme työnantajamielikuvan lisäksi työntekijäkokemukseen.

StaffPoint Oy on suomalainen vuokratyövoimaa tarjoava yritys. Työntekijäkokemus muodostuu työntekijän ajatuksista työhön, työympäristöön ja työnantajaan liittyen. Työnantajamielikuva tarkoittaa henkilön muodostamaa näkemystä yrityksestä esimerkiksi kokemusten perusteella.

Tutkimuksen kysymykset päätettiin yhdessä StaffPointin yhteyshenkilön kanssa. Kysely sisälsi taustakysymykset mukaan lukien 23 kysymystä. Kysely sisälsi kattavasti kysymyksiä työntekijäkokemukseen ja työnantajamielikuvaan liittyen. Keskimääräinen vastausaika kyselyyn oli noin 10 minuuttia. Kysely oli avoinna 2 viikkoa ja tutkimuksemme keräsi yhteensä 603 vastausta. Vastausmäärä ylitti tiimin oletukset, sillä vastausten tavoitemääräksi oli projektin alussa asetettu 300 vastausta. Kyselyn levitys tapahtui StaffPointin sisäisesti sähköpostitse. Kyselystä tehtiin vertailukelpoinen, jotta samoja kysymyksiä voitaisiin käyttää myöhemmin muutosten seuraamiseen.

Projektitiimi analysoimassa tuloksia Excel-pajassa Hyvinkään kampuksella.

Projektin aikana tiimi on analysoinut kyselyn vastauksia ja keränneet kehitysehdotuksia työntekijäkokemuksen ja työnantajamielikuvan parantamiseksi. Opiskelijat ovat päässeet projektin aikana tutustumaan henkilövuokrausyrityksen erityispiirteisiin. Tuloksista kävi ilmi, että työhaastattelu, työpaikkailmoitukset ja sisäinen viestintä koetaan tärkeimmiksi kohtauspisteiksi työnantajamielikuvaa luodessa. Työntekijän arvostus, työilmapiiri ja oikeudenmukaisuus koetaan tärkeimmiksi työntekijäkokemuksen kannalta.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi