VARHAINEN LAPSI- JA PERHEOHJAAJAN KOHDENNETTU TUKI PERHEILLE

Kuva Pixapay

Tarve varhaiselle ja tarkemmin suunnitellulle lapsi- ja perheohjaajan tapaamiselle lähti maahanmuuttajataustaisten perheiden ja varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstön tarpeista. Nähtiin, että luottamuksellisen suhteen luominen perheiden kanssa vie aikaa ja haluttiin saada suhde aluille heti lukukauden alussa. Lisäksi koettiin, että perheiden kanssa olisi hyvä käydä päivähoidon perusasioita yhdessä läpi, jotta ne tulisivat tutummaksi heti aluksi. Osa vanhemmista koki, että päivähoitoa aloittaessaan, he olisivat tarvinneet enemmän tietoa ja tämä on lukuvuoden aikana näkynyt tietämättömyytenä perusasioista, kuten esimerkiksi vaatetuksessa.

Lue lisää VARHAINEN LAPSI- JA PERHEOHJAAJAN KOHDENNETTU TUKI PERHEILLE