Nuorten päihdepalveluista

Käsittelin nuorten päihteidenkäyttöä kahden viikon takaisessa julkaisussani, jossa toin myös ilmi huolen lisääntyneestä huumeidenkäytöstä. Jatkan samasta aiheesta, mutta hieman erilaisesta näkökulmasta; minkälaisia päihdepalveluja nuorille yleisesti on tarjolla? Minkälaiset ovat nykyisen hallituksen linjaukset ja tulevat toimet alaikäisten päihteidenkäytön hillitsemiseksi ja päihdepalvelujen turvaamiseksi?